Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumacz języka portugalskiego

Portugalski należy do grupy języków romańskich; językiem tym posługują się obecnie mieszkańcy Portugalii, ale również Brazylii, Mozambiku, czy Republiki Zielonego Przylądka oraz Angoli. Prowadząc wymianę dokumentacji w tym języku lub jakiekolwiek negocjacje biznesowe warto skorzystać z usług profesjonalnego tłumacza.

Tłumaczenia języka portugalskiego

W przypadku tłumaczeń symultanicznych tłumacz portugalski może być bardzo przydatny. Pomimo coraz bardziej powszechnej znajomości języka hiszpańskiego wśród ludzi na całym świecie należy mieć świadomość, że użytkowy język portugalski może się znacząco różnić od języka hiszpańskiego. Korzystając z usług tłumacza możemy bezbłędnie zrozumieć intencje naszego rozmówcy i tym samym sprawniej prowadzić konwersację.

Specyfika języka portugalskiego

Tłumacz języka portugalskiego pomoże rzetelnie przetłumaczyć książkę dla wydawnictwa, wziąwszy pod uwagę specyfikę danego kraju, regionu i kultury. Dzięki temu zostanie wiernie oddany klimat danej powieści i przetłumaczone niuanse, które dla czytelnika pochodzącego z innej kultury mogą być niezrozumiałe. Portugalski jest zbliżony pod względem gramatyki, pisowni, sposobu zapisu i wymowy do języka hiszpańskiego. W języku portugalskim wkrada się jednak nieco francuskiego akcentu, co hiszpańskojęzycznym osobom może sprawiać trudność. Z usług tłumacza portugalskiego warto skorzystać, gdy ma się do przetłumaczenia komplet dokumentów, korespondencji, materiały audio czy video.

Nasze usługi

Nasze biuro tłumaczeń oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka portugalskiego oraz na język portugalski. Nasi profesjonalni tłumacze zajmują się przekładem:
 • tekstów pisanych,
 • dokumentów urzędowych,
 • utworów literackich,
 • opisów produktów,
 • tekstów na potrzeby SEO,
 • artykułów prasowych,
 • wpisów na blogi,
 • artykułów poradnikowych.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych