Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumacz języka rosyjskiego

Jedynie doskonała znajomość ortografii oraz specjalistycznego słownictwa pozwala na dokonanie poprawnego stylistycznie, kompletnego i merytorycznego przekładu z obcego języka. W ofercie biura tłumaczeń BTS na szczególną uwagę zasługuje usługa tłumaczeń z języka rosyjskiego oraz na język rosyjski.

Język rosyjski

Rosyjski to urzędowy język Rosji, a także Kazachstanu, Białorusi, Kirgistanu oraz kilku regionów państw dawnego ZSRR. Należy on do grupy języków wschodniosłowiańskich i zapisywany jest charakterystyczną cyrylicą, opracowaną na podstawie alfabetu greckiego pod koniec IX wieku. Ma swoje korzenie w języku staroruskim, z którego wyodrębniła się również mowa białoruska oraz ukraińska. Zróżnicowanie dialektalne rosyjskiego nie jest duże, co w dużym stopniu wynika z centralizacji rosyjskich władz oraz masowych emigracji do miast w ubiegłym wieku. Za jego normalizację odpowiada Instytut Języka Rosyjskiego, będący podmiotem przynależnym do Rosyjskiej Akademii Nauk.

Usługa tłumaczeń – język rosyjski

Profesjonalne tłumaczenia z języka rosyjskiego oraz na język rosyjski mają szczególne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy nawiązują kontakty biznesowe i handlowe na obszarze wschodniej części Europy. Rosja bardzo często bywa kierunkiem ekspansji rodzimych firm, co przekłada się na konieczność tłumaczeń uwierzytelnionych dokumentów z wielu dziedzin oraz specjalizacji. Zawodowy tłumacz języka rosyjskiego jest w stanie wykonać profesjonalne tłumaczenia treści o dowolnym charakterze, z zastosowaniem prawidłowych zasad gramatyki oraz zachowaniem wartości merytorycznej oryginału.

Nasze usługi

Nasze biuro tłumaczeń oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka rosyjskiego oraz na język rosyjski. Nasi profesjonalni tłumacze zajmują się przekładem:
 • tekstów pisanych,
 • dokumentów urzędowych,
 • utworów literackich,
 • opisów produktów,
 • tekstów na potrzeby SEO,
 • artykułów prasowych,
 • wpisów na blogi,
 • artykułów poradnikowych.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych