444444
2077 == 25

Tłumacz języka rumuńskiego

Tłumacz języka rumuńskiego

Dobra znajomość języka rumuńskiego to podstawa kompletnych, merytorycznych i spójnych tłumaczeń. Tłumaczenia z tego języka znacząco ułatwiają nawiązywanie relacji biznesowych oraz prowadzenie działalności handlowo-usługowej na terenie Rumunii. Biuro tłumaczeń BTS oferuje usługę zwykłych oraz uwierzytelnianych tłumaczeń z języka rumuńskiego oraz na język rumuński.

Język rumuński

Rumuński to urzędowy język Rumunii i Mołdawii, a po części także autonomicznego okręgu Serbii północnej – Wojwodiny. Mowy tej używają również mniejszości narodowe Węgier i Ukrainy. Język rumuński wywodzi się ze wschodnio-romańskiej podgrupy języków romańskich, przez co można odnaleźć w nim podobieństwa do języków Półwyspu Bałkańskiego – greckiego, albańskiego i bułgarskiego. Rumuński ma swoje korzenie w ludowej łacinie, jednak jego wczesna historia jest słabo udokumentowana. Pierwotnie język ten zapisywany był cyrylicą, która obecnie obowiązuje jedynie w autonomicznym regionie Mołdawii – Naddniestrzu. Za regulację rumuńskiego odpowiada Akademia Romana, zlokalizowana w Bukareszcie.

Usługa tłumaczeń – język rumuński

Zróżnicowanie dialektalne języka rumuńskiego nie jest duże, a rozbieżności między jego wariantami występują głównie na fonetycznym poziomie. Podczas tłumaczenia nie bez znaczenia pozostaje fakt, że język ten wykazuje sporą zbieżność leksykalną z językiem włoskim. W przeciwieństwie do pozostałych języków romańskich, rodzajniki należy dołączać do rzeczownika na końcu.

Nasze usługi

Nasze biuro tłumaczeń oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka rumuńskiego oraz na język rumuński. Nasi profesjonalni tłumacze zajmują się przekładem:
  • tekstów pisanych,
  • dokumentów urzędowych,
  • utworów literackich,
  • opisów produktów,
  • tekstów na potrzeby SEO,
  • artykułów prasowych,
  • wpisów na blogi,
  • artykułów poradnikowych.

Formularz kontaktowy

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres: ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.
Telefon: +48 61 657 94 52 lub 607 177 796
Fax: +48 61 639 46 19
Mail: biuro@btspoznan.eu
strona: www.btspoznan.eu

Biuro czynne:
Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

Zapraszamy do współpracy!