444444
2080 == 25

Tłumacz języka serbskiego

Tłumacz języka serbskiego

Charakterystyka języka serbskiego wymaga odpowiedniego wyczulenia na najważniejsze cechy tego języka, włącznie z zastosowaniem wszystkich zasad gramatyki oraz umiejętnością dopasowania treści do uwarunkowań kulturowych obcego państwa. Biuro tłumaczeń BTS z Poznania wykonuje profesjonalne przekłady ustne i pisemne z serbskiego oraz na język serbski.

Język serbski

Serbski to urzędowy język Serbii, a także Bośni i Hercegowiny. Używają go również mniejszości narodowe Czech, Chorwacji, Czarnogóry, Rumunii, Węgier czy Słowacji. Serbski zaliczany jest do południowosłowiańskiej podgrupy języków słowiańskich. Jego korzenie sięgają języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, spełniającego w pierwszym tysiącleciu funkcje liturgiczne. W odmianie standardowej, serbski wyodrębnił się ze sztokawskiego dialektu. Mowa ta wykazuje sporo podobieństw do pozostałych języków byłej Jugosławii. Rozbieżności z chorwackim występują głównie w warstwie leksykalnej, a nieco mniejsze także na poziomie stylistyki oraz składni. Za regulację norm serbskiego odpowiada Rada Standaryzacji Języka w Belgradzie.

Usługa tłumaczeń – język serbski

Serbski zapisywany może być za pomocą dwóch alfabetów. W Serbii preferowaną formą jest cyrylica, natomiast w Czarnogórze oraz Bośni i Hercegowinie – alfabet łaciński. Język ten posiada rozbudowaną fleksję i rozbieżności leksykalne, co stanowi spore wyzwanie podczas tłumaczenia. Jedynie kompetentny, doświadczony tłumacz języka serbskiego jest w stanie dokonać bezbłędnego tłumaczenia z zachowaniem wartości merytorycznej oraz wszystkich zasad gramatycznych.

Nasze usługi

Nasze biuro tłumaczeń oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka serbskiego oraz na język serbski. Nasi profesjonalni tłumacze zajmują się przekładem:
  • tekstów pisanych,
  • dokumentów urzędowych,
  • utworów literackich,
  • opisów produktów,
  • tekstów na potrzeby SEO,
  • artykułów prasowych,
  • wpisów na blogi,
  • artykułów poradnikowych.

Formularz kontaktowy

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres: ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.
Telefon: +48 61 657 94 52 lub 607 177 796
Fax: +48 61 639 46 19
Mail: biuro@btspoznan.eu
strona: www.btspoznan.eu

Biuro czynne:
Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

Zapraszamy do współpracy!