Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumacz języka słowackiego

Znajomość specjalistycznego słownictwa z różnych dziedzin, zrozumienie materiału źródłowego oraz wiedza na temat odmiennej kultury to podstawa udanego tłumaczenia. Profesjonalne tłumaczenia z języka słowackiego oraz na język słowacki posiada w swojej ofercie biuro tłumaczeń BTS z Poznania. Wszystkie tłumaczenia pisemne oraz ustne wykonywane są przez kompetentnych, biegłych w swojej dziedzinie specjalistów.

Język słowacki

Słowacki to urzędowy język Słowacji. Status ten posiada także w autonomicznym okręgu Serbii północnej, czyli Wojwodinie. Język ten używany jest również przez mniejszości narodowe Ukrainy, Węgier czy Chorwacji. Słowacki jest językiem słowiańskim, należącym do podgrupy zachodniosłowiańskiej. Wykazuje pokrewieństwo z językiem czeskim, a do pewnego stopnia także polskim. Jego standaryzacja zaczęła postępować dopiero w XIX wieku, a ostatniej reformy ortografii współczesnej odmiany języka dokonano w 1953 roku. Za regulację norm słowackiego odpowiada Słowacka Akademia Nauk.

Usługa tłumaczeń – język słowacki

Na poziomie gramatycznym język słowacki uznawany jest za stosunkowo prosty. Występuje w nim nieduża liczba końcówek fleksyjnych oraz zaledwie sześć przypadków rzeczownika. Język ten charakteryzuje się jednocześnie dużą ilością dość znaków diakrytycznych. Utrudnieniem przy tłumaczeniu może być mocno rozbudowany alfabet, który składa się z 46 liter – włącznie z dwiema, które nie występują w pozostałych językach indoeuropejskich. Jedynie profesjonalny tłumacz języka słowackiego jest w stanie dokonać poprawnego oraz merytorycznego przekładu.

Nasze usługi

Nasze biuro tłumaczeń oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka słowackiego oraz na język słowacki. Nasi profesjonalni tłumacze zajmują się przekładem:
 • tekstów pisanych,
 • dokumentów urzędowych,
 • utworów literackich,
 • opisów produktów,
 • tekstów na potrzeby SEO,
 • artykułów prasowych,
 • wpisów na blogi,
 • artykułów poradnikowych.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych