444444
2090 == 25

Tłumacz języka słoweńskiego

Tłumacz języka słoweńskiego

Aby zachować wartość merytoryczną przekładu ustnego lub pisemnego niezbędna jest pełna świadomość unikalnych cech obcego języka oraz perfekcyjna znajomość gramatyki i słownictwa. Tłumaczenie języka słoweńskiego należy do usług translacyjnych oferowanych przez biuro tłumaczeń BTS z Poznania.

Język słoweński

Słoweński to urzędowy język Słowenii, używany także przez mniejszości narodowe Węgier, Austrii i Włoch. Należy on do południowosłowiańskiej podgrupy języków słowiańskich, a swoje korzenie ma w języku prasłowiańskim. Formę literacką zyskał w XVI wieku. Na proces jego kształtowania się wpływ wywarł język serbsko-chorwacki oraz inne języki słowiańskie, a także język niemiecki. Na stosunkowo niedużym obszarze Słowenii występuje aż kilkadziesiąt różnych dialektów, zaliczanych do siedmiu grup. Wynika to bezpośrednio z ukształtowania terenu państwa, które sprzyjało intensywnej komunikacji między mieszkańcami sąsiednich regionów. Za regulację norm języka słoweńskiego odpowiada jedna instytucja – Słoweńska Akademia Nauki i Sztuki.

Usługa tłumaczeń – język słoweński

Podobnie jak inne słowiańskie języki, słoweński wyróżnia się mocno rozbudowaną fleksją. Cechą charakterystyczną tej mowy jest tendencja do tworzenia wyrazów z zastosowaniem rodzimych rdzeni. W procesie tłumaczenia trzeba brać pod uwagę także liczne zapożyczenia i internacjonalizmy, które często mają własne odpowiedniki. Profesjonalny tłumacz języka słoweńskiego wykonuje tłumaczenia zgodne ze wszystkimi zasadami gramatyki oraz z zachowaniem kluczowej wartości merytorycznej danego dokumentu.

Nasze usługi

Nasze biuro tłumaczeń oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka słoweńskiego oraz na język słoweński. Nasi profesjonalni tłumacze zajmują się przekładem:
  • tekstów pisanych,
  • dokumentów urzędowych,
  • utworów literackich,
  • opisów produktów,
  • tekstów na potrzeby SEO,
  • artykułów prasowych,
  • wpisów na blogi,
  • artykułów poradnikowych.

Formularz kontaktowy

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres: ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.
Telefon: +48 61 657 94 52 lub 607 177 796
Fax: +48 61 639 46 19
Mail: biuro@btspoznan.eu
strona: www.btspoznan.eu

Biuro czynne:
Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

Zapraszamy do współpracy!