Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumacz języka tureckiego

Charakterystyka języka tureckiego powoduje, że należy on do najbardziej specyficznych języków. Przygotowanie merytorycznego tłumaczenia pisemnego lub ustnego wymaga odpowiedniej wiedzy, perfekcyjnej znajomości słownictwa oraz dokładnej analizy dostarczonej treści. Biuro tłumaczeń BTS z Poznania zaprasza do skorzystania z oferty tłumaczeń z języka tureckiego oraz na język turecki.

Język turecki

Turecki to urzędowy język Turcji, a także Cypru. Używają go również mniejszości narodowe Macedonii, Grecji, Kosowa, Macedonii, Iraku oraz Bośni i Hercegowiny. Turecki należy do rodziny języków ałtajskich, a konkretnie grupy oguzyjskiej. Najstarsze zachowane pisma pochodzą z VIII wieku. Za czasów Imperium Osmańskiego stosowana była odmiana osmańsko-turecka w dużym stopniu oparta na wpływach arabskich oraz perskich. Dopiero na skutek reformy w 1928 roku zastąpiono ją alfabetem łacińskim. Współczesna forma języka tureckiego opiera się na stambulskim dialekcie i wykazuje sporo podobieństw do azerskiego, turkmeńskiego oraz innych języków oguzyjskich. Za regulację norm urzędowego języka Turcji odpowiada Instytut Języka Tureckiego.

Usługa tłumaczeń – język turecki

Turecki to język aglutynacyjny, w którym określenia poszerzane są poprzez dodanie do rdzenia odpowiednich przedrostków. Sporym wyzwaniem dla tłumacza jest znalezienie polskich odpowiedników wyrazów, których zawartość treściowa w językach indoeuropejskich oddawana jest nierzadko za pośrednictwem kilku słów. Tłumacz języka tureckiego musi tez zadbać o specyficzny szyk wyrazów, w którym czasownik występuje na końcu zdania.

Nasze usługi

Nasze biuro tłumaczeń oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka tureckiego oraz na język turecki. Nasi profesjonalni tłumacze zajmują się przekładem:
 • tekstów pisanych,
 • dokumentów urzędowych,
 • utworów literackich,
 • opisów produktów,
 • tekstów na potrzeby SEO,
 • artykułów prasowych,
 • wpisów na blogi,
 • artykułów poradnikowych.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych