Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumacz języka ukraińskiego

Język ukraiński najbardziej zbliżony jest do języka białoruskiego, choć najczęściej kojarzony jest z językiem rosyjskim. Należy on do rodziny języków indoeuropejskich i mieści się w grupie języków wschodniosłowiańskich. Po ukraińsku mówi około 41-45 milionów ludzi na świecie. Status języka urzędowego posiada na Ukrainie i w Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej (na równi z językiem rumuńskim i rosyjskim).

Język ukraiński zapisywany jest odmianą cyrylicy, która została utworzona pod koniec IX wieku na bazie alfabetu greckiego i nie jest językiem jednorodnym. Wyróżnia się aż 3 grupy dialektów (północne, południowo-wschodnie i południowo-zachodnie), które w sumie składają się z około 16 rodzajów gwar.

Aż 14 proc. słownictwa tego języka stanowią polonizmy. Co prawda wpływy języka polskiego miały swoje miejsce dawno temu, ale jak widać są one widoczne do dziś.

Język ukraiński w biznesie

Język ukraiński nie odgrywa znaczącej roli w biznesie międzynarodowym, jego użycie w zasadzie ogranicza się do samej Ukrainy. Niemniej jednak w ostatnich latach coraz więcej firm, zwłaszcza agencji pracy, wkracza na ten rynek w celu pozyskania pracowników- najczęściej do fizycznej pracy w Polsce.

Usługa tłumaczeń języka ukraińskiego

Biuro tłumaczeń BTS zajmuje się profesjonalnym tłumaczeniem dowolnych tekstów z języka ukraińskiego, jak również na język ukraiński. Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe, specjalistyczne, a także zwykłe; pisemne oraz ustne. Zawsze dbamy o najwyższą jakość naszych tłumaczeń.

Nasze usługi

Nasze biuro tłumaczeń oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka ukraińskiego oraz na język ukraiński. Nasi profesjonalni tłumacze zajmują się przekładem:
 • tekstów pisanych,
 • dokumentów urzędowych,
 • utworów literackich,
 • opisów produktów,
 • tekstów na potrzeby SEO,
 • artykułów prasowych,
 • wpisów na blogi,
 • artykułów poradnikowych.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych