Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumaczenia na język wietnamski

Język wietnamski to język ojczysty dla około 76 mln osób, co stanowi 1,1% światowej populacji. Zajmuje 16. miejsce na liście najczęściej stosowanych języków świata, biorąc pod uwagę języki rodzime. Język wietnamski jest językiem urzędowym w Wietnamie. Uznaje się go również jako jeden z 14 języków mniejszości narodowych w Czechach. To także język ojczysty dla diaspory wietnamskiej w wielu krajach na całym świecie m.in. we Francji, Australii czy Chinach. W Stanach Zjednoczonych jest on szóstym najczęściej używanym językiem, biorąc pod uwagę liczbę rodzimych użytkowników.

Historia języka wietnamskiego

Język wietnamski to język austroazjatycki, monkhmerski. Początkowo spory wpływ na niego wywierał język chiński. Zmieniło się to w wieku IX.Przez ponad tysiąc lat język wietnamski zapisywany był za pomocą zmodyfikowanych znaków chińskich. Alternatywna forma zapisu na bazie alfabetu łacińskiego stworzona została w wieku XVII za sprawą misjonarzy katolickich. Rozpowszechniła się jednak dopiero na przełomie wieku XIX i XX.

Tłumaczenia na język wietnamski

Zajmujemy się tłumaczeniem na język wietnamski, który posiada trzy podstawowe dialekty:
 • północnowietnamski (dialekt Hanoi),
 • środkowowietnamski (dialekt Hue)
 • połoudniowowietnamski (dialekt sajgoński).
Są one wzajemnie powiązane i zrozumiałe. Podstawowe różnice między nimi widoczne są przede wszystkim na poziomie wymowy. Doświadczony tłumacz języka wietnamskiego nie ma jednak problemu podczas rozmowy w każdym z tych trzech dialektów.

Nasze usługi

Nasze biuro tłumaczeń oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka wietnamskiego oraz na język wietnamski. Nasi profesjonalni tłumacze zajmują się przekładem:
 • tekstów pisanych,
 • dokumentów urzędowych,
 • utworów literackich,
 • opisów produktów,
 • tekstów na potrzeby SEO,
 • artykułów prasowych,
 • wpisów na blogi,
 • artykułów poradnikowych.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych