Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumacz polsko-ukraiński

Język ukraiński jest językiem słowiańsko-wschodnim, podobnym do rosyjskiego oraz białoruskiego. Ze względu na bezpośrednią bliskość naszych wschodnich sąsiadów, wielu obywateli tego państwa decyduje się na stały pobyt w naszym kraju. Tłumacz polsko-ukraiński jest zatem niezbędnym specjalistą w każdym profesjonalnym biurze tłumaczeń. Bez względu na rodzaj tłumaczonej treści, jesteśmy w stanie precyzyjnie i starannie wykonać przekład w terminie. Umożliwiamy zrealizowanie tłumaczenia pisemnego oraz ustnego (symultanicznego i konsekutywnego). Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, świadcząc usługę tłumaczenia na najwyższym poziomie.

Przysięgły tłumacz polsko-ukraiński

Oferujemy pomoc tłumaczy przysięgłych, którzy dysponują wymaganymi uprawnieniami i certyfikatami. Tłumaczenie uwierzytelnione opatrzone musi być specjalną pieczęcią, która gwarantuje zgodność przekładu z oryginałem. Urzędowy charakter i wiążąca moc prawna wielu dokumentów sprawiają, iż konieczna jest współpraca z tłumaczem przysięgłym. Jeżeli obywatel Ukrainy decyduje się na zamieszkanie na terenie naszego państwa, bez wątpienia potrzebować będzie wsparcia profesjonalnego biura tłumaczeń. Najczęściej uwierzytelnienia wymagają umowy, akty urodzenia, małżeństwa, notarialne bądź dokumentacja medyczna.

Tłumaczenia z języka ukraińskiego oraz na język ukraiński

Umożliwiamy współpracę osobom prywatnym, firmom oraz instytucjom publicznym. Gwarantujemy tłumaczenia najwyższej jakości. Rodzaj zlecenia bezpośrednio wpływa na dopasowanie odpowiedniego tłumacza do charakteru treści. Dlatego też usługę powierzamy wyłącznie ekspertom w danej dziedzinie. Tłumacz polsko-ukraiński dokonuje przekładu zarówno treści ogólnej, jak i specjalistycznej. Teksty branżowe cechują się terminologią charakterystyczną dla danego sektora. Merytorycznie poprawny tekst jest zatem możliwy do zrealizowania jedynie przez osobę wykwalifikowaną w danej dziedzinie. Nasi tłumacze posiadają dodatkowe kwalifikacje i wykształcenie w wielu sektorach. Doskonale znają zatem nie tylko język obcy, ale również słownictwo branżowe. Wykonujemy tłumaczenia techniczne, specjalistyczne, medyczne, prawnicze i wiele innych.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych