Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumacz przysięgły bułgarski

Tłumaczenie treści bułgarskich wymaga posiadania specjalistycznej i rozległej wiedzy z zakresu języka bułgarskiego. Nie opiera się ona wyłącznie na znajomości słownictwa oraz zasad gramatyki, należy bowiem znać całe spektrum możliwych odniesień, skrótów myślowych, żargonu oraz sloganu.

Specyfika języka bułgarskiego

Jako profesjonalne biuro tłumaczeń zajmujemy się translacją wszelkiego typu treści specjalistycznych. Tłumacz przysięgły bułgarski przekładający fachowy tekst musi zatem posiadać branżową wiedzę z danej dziedziny. Specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla pewnych środowisk ma niebagatelny wpływ na sens treści. Osoba dokonująca translacji powinna doskonale znać fachowe terminy języka obcego oraz zastąpić je takimi, które precyzyjnie oddadzą sens tekstu. Język bułgarski jest urzędowym językiem w Bułgarii, jednak posługuje się nim również wielu mieszkańców innych państw. Jest skomplikowany, gdyż w jego obrębie występuje dziewięć czasów gramatycznych – w tym wiele możliwości odmiany. Stopień trudności przekładu jest zatem wyjątkowo wysoki.

Tłumaczenie tekstów bułgarskich

Tłumacz przysięgły bułgarski w sposób profesjonalny oraz precyzyjny wykona tłumaczenie nawet najbardziej skomplikowanej treści. Istotą doskonale przełożonego tekstu z języka obcego na inny jest dobranie odpowiedniego fachowcy obeznanego w danej branży. Realizujemy zlecenia niezależnie od ich charakteru – tłumaczymy teksty specjalistyczne, techniczne, pisma formalne, czy dokumenty urzędowe – zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.
Współpraca z biurem tłumaczeń BTS opiera się na translatorskim wsparciu z zakresu kilkudziesięciu języków.

 

 

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych