You are currently viewing Tłumacz przysięgły – rodzaje tłumaczonych dokumentów
Hands of business entrepreneur signing document on her table

Tłumacz przysięgły – rodzaje tłumaczonych dokumentów

Tłumaczenia przysięgłe różnią się od przekładów zwykłych, dlatego też muszą być wykonane przez wykwalifikowaną i uprawnioną do tego osobę. Tłumacz przysięgły dysponuje odpowiednimi uprawnieniami oraz specjalną pieczęcią, która jest gwarancją translacji wykonanej rzetelnie i sumiennie. Jakie dokumenty powinny być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

Kiedy powinniśmy skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego?

Przekład treści z języka źródłowego na docelowy może mieć zróżnicowany charakter. Profesjonalne biura tłumaczeń zajmują się translacją tekstów specjalistycznych, technicznych oraz branżowych z każdej dziedziny. Oczywiście najistotniejsza jest wówczas doskonała znajomość języka obcego przez tłumacza, jak również terminologii charakterystycznej dla danej tematyki. Sprawa wygląda nieco inaczej w przypadku tłumaczeń oficjalnych dokumentów, wydawanych przez urzędy, szkoły, uniwersytety, szpitale lub inne instytucje publiczne. Jeżeli konieczny jest ich przekład na język obcy, zwrócić się musimy o pomoc do tłumacza przysięgłego. Osoba ta zajmuje się profesjonalnym tłumaczeniem dokumentów w oparciu o posiadane uprawnienia.

Uprawnienia i kwalifikacje tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia urzędowe. Tłumaczenie przysięgłe opatrza on  pieczęcią na każdej stronie tłumaczonego dokumentu. Tłumacz przysięgły ponosi pełną odpowiedzialność za wykonany przekład oraz za zamieszczone na dokumencie informacje (np., czy tłumaczenie dokonane jest na podstawie oryginału czy kopii). Potwierdzając pieczęcią przetłumaczony dokument tłumacz zapewnia, iż jest on w pełni zgodny z dokumentem źródłowym. W sytuacji, gdy osoba zlecająca przekład poniesie jakiekolwiek straty w związku z nieodpowiednio przetłumaczonym dokumentem, ma ona prawo domagać się zadośćuczynienia.

Aby móc wykonywać zawód tłumacza przysięgłego, spełniać należy kilka kryteriów. Konieczna jest np. znajomość języka polskiego, obywatelstwo polskie bądź innego kraju członkowskiego UE czy EFTA, zdolność do czynności prawnych, niekaralność, tytuł magistra oraz zdany egzamin na tłumacza przysięgłego.

Rodzaje tłumaczonych dokumentów

Tłumacz przysięgły przekłada oficjalne dokumenty, posiadające moc prawną. Najczęściej są to:

 • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, własności, notarialne,
 • testamenty,
 • umowy o pracę, najmu,
 • dyplomy ukończenia szkół wyższych, kursów
 • świadectwa szkolne, pracy,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów,
 • dowody osobiste, prawa jazdy, legitymacje,
 • zaświadczenia o statusie studenta,
 • faktury zakupu, KRS, dokumenty finansowe,
 • pełnomocnictwa,
 • dokumenty medyczne, zwolnienia lekarskie, polisy ubezpieczeniowe.

Pamiętajmy, aby tłumaczenie przysięgłe zlecić wyłącznie uprawnionej osobie, która zagwarantuje rzetelne i staranne wykonanie usługi. Warto zwrócić się do profesjonalnego biura tłumaczeń, które dysponuje doświadczonym zespołem tłumaczy, specjalizujących się w danej dziedzinie oraz języku obcym.