You are currently viewing Tłumacz przysięgły w procesie imigracyjnym

Tłumacz przysięgły w procesie imigracyjnym

Tłumacz przysięgły języka obcego to tłumacz upoważniony do wykonywania tłumaczeń poświadczonych dokumentów o mocy prawnej. Musi posiadać specjalne uprawnienia, dzięki którym może wykonywać powierzone mu obowiązki zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Jaka jest rola tłumacza przysięgłego w procesie imigracyjnym?

Tłumaczenie dokumentów o mocy prawnej

Obecność tłumacza przysięgłego wymagana jest w przeróżnych sytuacjach. Odgrywa on niebagatelną rolę także w procesie imigracyjnym. Niejednokrotnie osoba chcąca zamieszkać w kraju innym niż kraj ojczysty musi przetłumaczyć na język obcy szereg dokumentów.

Tłumaczenie dokumentów

Tłumacz przysięgły najczęściej tłumaczy dokumenty tożsamości – np. paszporty, dowody osobiste, akty urodzenia, akty małżeństwa czy innego rodzaju dokumenty potwierdzające tożsamość. Jakiekolwiek błędy w tłumaczeniu mogą znacząco opóźnić proces migracyjny lub skutkować odmową. Skorzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego gwarantuje, że nawet najmniejsze szczegóły są przetłumaczone w sposób prawidłowy.

Tłumacz przysięgły w trakcie procesu imigracyjnego może zostać poproszony także o przetłumaczenie dokumentów edukacyjnych, np. dyplomów, świadectw szkolnych, certyfikatów oraz innego typu dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności, kwalifikacje oraz wykształcenie.

Tłumaczenia ustne

Dodatkowo tłumacz przysięgły musi czasami być obecny podczas rozmów czy przesłuchań z urzędnikami imigracyjnymi, ułatwiając tym samym komunikację między imigrantem a urzędnikiem. Pomoc tłumacza przysięgłego może być również wymagana podczas spotkań imigranta z prawnikami czy doradcami imigracyjnymi.

Tłumacz przysięgły w procesie imigracyjnym może pomóc także, uczestnicząc w wypełnieniu dokumentów.

Zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym w oparciu o ustawę z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U.2019.1326 tj. z dnia 17 lipca 2019 r.).

Jeżeli planujemy osiedlenie się w kraju, w którym język urzędowy jest językiem innym niż nasz ojczysty, warto rozważyć współpracę z tłumaczem przysięgłym.