Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumacz specjalistyczny

Tłumaczenia specjalistyczne wymagają od tłumacza doskonałej znajomości obcego języka oraz fachowego słownictwa charakterystycznego dla danej branży. Każda dziedzina dysponuje specjalistyczną terminologią, której znajomość jest konieczna w momencie, gdy przetłumaczona musi zostać fachowa treść. Tłumacz specjalistyczny posiada wiedzę branżową na poziomie zaawansowanym w zależności od dziedziny. W BTS wykonujemy profesjonalne tłumaczenia z sektora prawniczego, naukowego, ekonomicznego, medycznego, bankowego, informatycznego, finansowego i wielu innych.

Wykwalifikowani tłumacze specjalistyczni

Nasi tłumacze specjalistyczni doskonale posługują się językami obcymi. Posiadają oni wymagane uprawnienia, umożliwiające profesjonalne wykonywanie translacji. Specjalistyczne tłumaczenie wymaga jednak dodatkowej wiedzy, dlatego też nasi tłumacze posiadają odpowiednie wykształcenie w danej dziedzinie. Nasz wykwalifikowany zespół obejmuje tłumaczy z wielu branż, bez problemu zatem poradzimy sobie z każdym rodzajem specjalistycznego tekstu. Tłumacz specjalistyczny musi doskonale oddać istotę przekładanej treści tak, aby była ona w pełni zrozumiała. Nie może on pominąć żadnego fragmentu czy dobrać słowa, które będzie nieadekwatne do pojęcia źródłowego.

Tłumacz specjalistyczny – ekspert w danej dziedzinie

Treści specjalistyczne przepełnione są nie tylko fachowym słownictwem, ale również branżowym żargonem czy skrótami myślowymi, charakterystycznymi dla danej dziedziny. Dlatego też nasi eksperci stale się dokształcają oraz śledzą nowinki pojawiające się w konkretnych środowiskach. Znalezienie właściwego odpowiednika w języku docelowym bywa niekiedy szczególnie trudne. Zwykły tłumacz posiadający wyłącznie ogólną wiedzę w zakresie danego języka obcego może mieć problemy z dobraniem prawidłowej terminologii. Jeżeli zależy nam na fachowym tłumaczeniu, powinniśmy skorzystać wyłącznie z pomocy profesjonalnego tłumacza specjalistycznego. Współpracując z BTS klient otrzymuje gwarancję rzetelnego wykonania usługi na najwyższym poziomie.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych