You are currently viewing Tłumacz symultaniczny – na czym polega jego praca?

Tłumacz symultaniczny – na czym polega jego praca?

Tłumaczenie symultaniczne to ustna translacja treści mówionej z języka źródłowego na język docelowy. Rodzaj ten jest jednym z najtrudniejszych tłumaczeń, bowiem wymaga od tłumacza posiadania doskonałej znajomości języka, ale również niezwykłego skupienia, opanowania, koncentracji oraz odporności na stres. Tłumacz symultaniczny musi mieć zatem odpowiednie predyspozycje, niezbędne do wykonywania tego zawodu. Sprawdź, na czym polega jego praca.

Proces tłumaczenia symultanicznego

Tłumaczenie symultaniczne wykorzystywane jest najczęściej podczas wykładów lub specjalistycznych konferencji, w trakcie których mówca kieruje swoją wypowiedź do słuchaczy, a język, jakim się posługuje, jest dla nich językiem obcym. Para tłumaczy symultanicznych znajduje się w dźwiękoszczelnej kabinie w obrębie miejsca, w którym odbywa się spotkanie. Mówca zwraca się do odbiorców przez mikrofon, za pośrednictwem którego tłumacz przez słuchawki odbiera treść mówioną, następnie dokonuje translacji, która przekazywana jest słuchaczom przez odbiorniki oraz słuchawki.

Dwóch tłumaczy – dlaczego?

Czynność realizowana jest w czasie rzeczywistym – oznacza to, iż tłumaczenie odbywać się musi z jak najmniejszym opóźnieniem. Trudność przekładu tego typu związana jest z koniecznością maksymalnej koncentracji. Dlatego też translacji dokonuje dwóch tłumaczy na zmianę, wymieniając się co około 15-30 min. Konferencje wielojęzyczne wymagają od organizatorów odpowiedniego logistycznego przygotowania – szczególnie, jeżeli wypowiedź ustna tłumaczona musi być na kilka języków.

Odpowiednie predyspozycje tłumacza symultanicznego

Oczywiście umiejętności tłumacza symultanicznego odgrywają najważniejszą rolę, jednak niezwykle ważny jest również profesjonalny sprzęt dobrej jakości. Wspomniana dźwiękoszczelna kabina musi zapewniać tłumaczom odpowiedni komfort pracy, który nie może być zakłócony żadnymi czynnikami z zewnątrz. Sprawnie przebiegające symultaniczne tłumaczenie to także odpowiedni mikrofon, słuchawki oraz odbiorniki.

Tłumaczenie symultaniczne w zakresie języka angielskiego – Sprawdź

Tłumacz symultaniczny powinien wykazywać się umiejętnością słuchania, rozumienia oraz maksymalnie szybkiego tłumaczenia. Czynności te są niezwykle wymagające, bowiem tłumacz nie ma na ich wykonanie zbyt dużej ilości czasu. Musi on w sposób szybki przekazać słuchaczom tekst, który doskonale odda istotę wypowiedzi mówcy. Nie może on pominąć żadnej istotnej kwestii, ponieważ wówczas istniałoby ryzyko niezrozumienia bądź błędnego zrozumienia mówcy przez słuchaczy. Dlatego tak ważne są wspomniane wcześniej predyspozycje, jakie posiadać musi tłumacz symultaniczny – odporność na stres, podzielność uwagi, koncentracja, refleks czy dobra dykcja. Dodatkową trudnością jest również fakt, iż tłumacz, mając na uszach słuchawki, nie słyszy wypowiadanej przez siebie treści wypowiedzi.

Osoby specjalizujące się w symultanicznej translacji przechodzą intensywne szkolenia, które mają na celu odpowiednie ich przygotowanie na wszelkie możliwe sytuacje. Niekiedy zdarza się bowiem, iż pojawić się mogą niespodziewane utrudnienia – np. znaczna wada wymowy u mówcy, niespodziewana zmiana tematu, czy wadliwy sprzęt.