Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumacz techniczny włoskiego

Tłumaczenie treści wymaga od tłumacza posiadania specjalistycznej wiedzy, która opiera się na znajomości słownictwa, zasad gramatyki, żargonu, sloganu, skrótów myślowych oraz kultury danego państwa. Biuro tłumaczeń BTS wychodzi jednak poza zakres zwykłych tłumaczeń, oferujemy bowiem profesjonalne translacje specjalistycznych treści.

Włoskie teksty techniczne

Tłumacz techniczny włoskiego oprócz doskonałej znajomości języka dysponuje fachową wiedzą z danej dziedziny. Przekład branżowego tekstu wiąże się z koniecznością operowania specjalistyczną terminologią. Warunkiem niezbędnym jest precyzyjna umiejętność dobrania odpowiedniego słowa w translacji, tak aby doskonale oddawało ono istotę terminu pierwotnego.
Techniczne tłumaczenia to rozległa kategoria obejmująca inżynieryjne teksty. Tłumacz techniczny włoskiego zajmuje się translacją wszelkiego typu treści specjalistycznych – m.in. instrukcji obsługi, broszur informacyjnych, kart produktów czy opisów katalogowych. Ze względu na obszerny charakter tematyki technicznej, istnieje znacznie więcej rodzajów tekstów, jakie tłumaczymy.

Tłumaczenie treści włoskich

Język włoski to język urzędowy Włoch, Watykanu, San Marino oraz dwóch kantonów Szwajcarii. Na całym świecie posługują się nim miliony ludzi, jest zatem bardzo często przedmiotem tłumaczeń w kontaktach handlowych czy biznesowych. Tłumacz techniczny włoskiego bez problemu poradzi sobie z translacją pisemną oraz ustną.

Istota naszych realizacji jest odpowiednie dobranie tłumacza z danej dziedziny, tak aby przekład był precyzyjny, spójny oraz doskonale odwzorowywał pierwotny sens. Trudność oraz charakter tłumaczonej treści nie ma dla nas znaczenia, gdyż doświadczenie oraz wiedza naszych specjalistów umożliwia podjęcie się każdego zlecenia.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych