You are currently viewing Tłumacz ustny na konferencjach międzynarodowych

Tłumacz ustny na konferencjach międzynarodowych

Tłumacz ustny na konferencjach międzynarodowych

Konferencje międzynarodowe zrzeszają uczestników zainteresowanych daną dziedziną. Profesjonalny charakter spotkań tego typu sprawia, iż obsługa językowa musi być na najwyższym poziomie. Tłumacz ustny jest kluczową osobą na konferencjach międzynarodowych, bowiem umożliwia on uczestnikom pełne zrozumienie treści spotkania.

Cechy tłumacza ustnego

Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach międzynarodowych pozwala pogłębiać wiedzę odnośnie danej dziedziny. Tematyczne spotkania są doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów branżowych z osobami pochodzącymi z innych krajów. Jednak dojście do porozumienia  bez obecności profesjonalnego tłumacza może okazać się niemożliwe.

Tłumacz ustny uczestniczący w konferencji międzynarodowej cechować musi się nie tylko doskonałą znajomością języka obcego. Obsługa językowa spotkań na szczeblu międzynarodowym wymaga posiadania przez tłumacza dodatkowych cech – umiejętności ogromnej koncentracji, odporności na stres, skupienia oraz czujności. Translacja treści mówionych jest dynamiczna, dlatego też tłumacz musi szybko reagować w razie nieoczekiwanych zwrotów w wypowiedzi. Bezbłędny przekład pozwala odbiorcom w pełni zrozumieć istotę głoszonych treści. Od tłumacza zależy bowiem, czy uczestnicy konferencji międzynarodowej otrzymają rzetelnie przekazaną wypowiedź.

Międzynarodowe spotkania dotyczą najczęściej specjalistycznej tematyki naukowej bądź branżowej. Oznacza to, iż osoba dokonująca translacji musi być zorientowana w danej branży. Dysponować powinna zatem nie tylko ogólną znajomością języka obcego, ale również terminologią charakterystyczną dla określonej dziedziny. Przełożona wypowiedź zachować musi specjalistyczny charakter, bowiem odbiorcy zazwyczaj także są specjalistami w konkretnej, poruszanej na forum międzynarodowym tematyce.

Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne

Tłumaczenia ustne podzielić możemy na dwie kategorie – symultaniczne i konsekutywne. Pierwsza translacja polega na tłumaczeniu treści w czasie rzeczywistym. Odbiorcy wyposażeni są w odbiornik i słuchawki, które umożliwiają im odsłuch przekładanych przez tłumacza treści. Ten rodzaj tłumaczenia doskonale sprawdzi się na przykład w przypadku, gdy mówca, głosząc treść, prezentuje jednocześnie bądź analizuje przedstawione na wykresach dane.Słuchacz może wówczas w pełni uczestniczyć w konferencji.

Tłumaczenia konsekutywne polegają natomiast na translacji nieco dłuższych treści. Osoba wygłaszająca robi przerwy w wypowiedzi, podczas których tłumacz przekłada przetłumaczoną treść. Zazwyczaj skupia się na głównej istocie treści, pomijając nieistotne szczegóły. Zazwyczaj na konferencjach międzynarodowych wykorzystuje się tłumaczenia symultaniczne.

Kwestie organizacyjne i techniczne konferencji międzynarodowych

Organizacja spotkań o charakterze profesjonalnym nie jest łatwym zadaniem. Udział obcojęzycznych gości wymaga zatrudnienia specjalistycznych tłumaczy. Ich liczba musi być odpowiednio dostosowana do czasu trwania poszczególnych wykładów. Zawód tłumacza ustnego jest niezwykle wymagający, nie tylko opiera się na wysiłku umysłowym, ale także fizycznym. Duże znaczenie ma również ogólne samopoczucie tłumacza, bowiem może ono bezpośrednio wpłynąć na jakość translacji.

Organizator zadbać musi również o zapewnienie określonej ilości sprzętu, niezbędnego do prawidłowego wykonania tłumaczenia. Zarówno tłumacz, jak i uczestnicy wydarzenia zapewnione muszą mieć odpowiednie warunki oraz komfort uczestnictwa w spotkaniu.