You are currently viewing Tłumaczenia dokumentów finansowych

Tłumaczenia dokumentów finansowych

Tłumaczenia specjalistyczne obejmują szeroką kategorię tłumaczeń z wielu dziedzin. Rzetelne wykonanie tłumaczeń możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy tłumacz dysponuje znajomością terminologii branżowej. Tłumaczenia dokumentów finansowych dotyczą najczęściej treści z zakresu bankowości oraz ekonomii.

Tłumaczenia dokumentów finansowych – rodzaje tłumaczonych treści

Podmiotem zlecającym tłumaczenia treści finansowych może być zarówno osoba prywatna, jak i firmy oraz urzędy. Profesjonalne biura tłumaczeń zrzeszają tłumaczy, specjalizujących się w danym języku obcym, jednocześnie posiadających wiedzę w zakresie określonej dziedziny. Podczas wykonywania tłumaczenia z danego sektora konieczna jest znajomość terminologii branżowej.

Tłumaczenia finansowe obejmują wiele rodzajów dokumentów, w tym dokumenty o tematyce bankowej, ekonomicznej, rachunkowej, kapitałowej czy z zakresu rynku ubezpieczeniowego. Najczęściej zlecanymi tłumaczeniami finansowymi są np. umowy, audyty, wyciągi bankowe, dokumentacja ubezpieczeniowa, dokumentacja bankowa roczna, kwartalna, analizy biznesowe, raporty biznesowe, sprawozdania finansowe skonsolidowane, bilanse, prospekty giełdowe, biznesplany, zeznania podatkowe, rachunki, faktury, wyceny, kalkulacje, wnioski kredytowe.

Jakie podmioty zlecają tłumaczenie dokumentów finansowych?

Współpraca z rzetelnym biurem tłumaczeń umożliwia prawidłowe funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw.

Obecność na rynku międzynarodowym obliguje wiele firm do okresowego publikowania finansowych raportów. Tłumaczenia sprawozdań i faktur niezbędne są w przypadku dużych korporacji, które współpracują z firmami z zagranicy.

Klienci prywatni najczęściej korzystają ze wsparcia biura tłumaczeń podczas starania się o kredyt. Bank wymagać może specjalistycznego tłumaczenia w sytuacji, gdy dana osoba chce uzyskać kredyt w Polsce, a na co dzień mieszka i pracuje w innym kraju. Placówka bankowa poprosić może wówczas o tłumaczenie historii dochodów czy wyciągów z konta, obejmujących dany okres.

Komu powierzyć należy tłumaczenie finansowe uwierzytelnione?

Tłumaczenia dokumentów finansowych to szczególna kategoria tłumaczeń, bowiem wymaga ona niezwykłej staranności, dokładności i precyzji. Jakakolwiek pomyłka wiązać by się mogła z niezrozumieniem treści przez instytucję czy podmiot, któremu tłumaczenie jest przedkładane. Błąd spowodować mógłby także konsekwencje prawne bądź karę pieniężną. Podczas wykonywania tłumaczenia konieczne jest oczywiście zachowanie pełnej poufności.

Zlecenie tłumaczenia uwierzytelnionego powierzone musi być tłumaczowi, który nie tylko specjalizuje się w tego typu tłumaczeniach, ale także dysponuje odpowiednimi uprawnieniami. Dokumenty uwierzytelnione wymagane są najczęściej przez urzędy bądź instytucje publiczne.