You are currently viewing Tłumaczenia marketingowe dla firm

Tłumaczenia marketingowe dla firm

Tłumaczenia marketingowe dla firm

Tłumaczenia to szeroka kategoria obejmująca tłumaczenia zwykłe, specjalistyczne bądź uwierzytelnione. Czym wyróżniają się tłumaczenia marketingowe na tle pozostałych translacji?

Czym są tłumaczenia marketingowe?

Tłumacz realizujący przekład powinien być zaznajomiony ze specyfiką poszczególnych rodzajów tłumaczeń. Każde z nich posiada odmienne cechy oraz charakterystyczną dla danej dziedziny terminologię. Jeżeli zatem stoimy przed koniecznością przetłumaczenia treści z języka obcego na docelowy, warto zwrócić się o pomoc do specjalistycznego biura tłumaczeń. Zatrudnia ono tłumaczy, specjalizujących się w określonych dziedzinach. Branżowa terminologia odgrywa kluczową rolę podczas realizacji przekładu, bowiem gwarantuje pełne zrozumienie istoty treści.

Tłumaczenia marketingowe obejmują np. materiały promocyjne, ulotki, broszury, informacje prasowe, artykuły promocyjne, prezentacje multimedialne, newslettery lub kampanie marketingowe. Przekłady tego typu są szczególnym rodzajem translacji, bowiem ich przekaz musi trafić w 100% do odbiorcy. Treści marketingowe powinny mieć charakter sprzedażowy, a tym samym wywrzeć pożądany wpływ. Specyfika tekstów promocyjnych polega także na kreowaniu wizerunku firmy w świadomości odbiorcy. Konieczne jest zatem operowanie słownictwem, które zachęcać będzie potencjalnych klientów do skorzystania z usługi lub zakupu danego produktu. Styl treści marketingowych różni się znacząco od tekstów zwykłych, bowiem musi on skutecznie przyciągać uwagę. Tłumaczenia marketingowe zawierają chwytliwe zwroty, żarty bądź bazują na grze słów.

Znajomość elementów kulturowych i metafor

Przekład dopasowany musi być także do grupy odbiorców, ponieważ treść skierowana do nastolatków różni się od tej skierowanej do osób starszych. Właściwe określenie grupy odbiorców determinuje całość translacji. Tłumacz powinien zebrać wystarczającą ilość informacji odnośnie potencjalnych odbiorców tak, aby dopasować do nich tłumaczoną treść.

Tłumacz tekstów marketingowych stoi zatem przed dużym wyzwaniem. Realizując przekład, musi w pełni oddać specyficzny styl, który opiera się niekiedy na znajomości elementów kulturowych. Promocyjne teksty wypełnione są rozbudowanymi metaforami, których sens musi być doskonale oddany. Tłumaczenia marketingowe muszą wywrzeć identyczny efekt do tego, jaki tekst źródłowy wywarł na swoich odbiorcach.

Doświadczenie marketingowe w języku rodzimym

Istotną cechą tłumacza treści promocyjnych jest także „lekkie pióro”. Pracuje on bowiem z tekstami sprzedażowymi, które muszą być jednocześnie naturalne i chwytliwe. Przydatne może być również doświadczenie marketingowe. Znajomość tajników konstruowania tekstów marketingowych w rodzimym języku okazać się może nieoceniona.

Tłumaczenia marketingowe są zatem niezwykle wymagającą translacją. Nie do końca wpisują się one w kategorię przekładów specjalistycznych, jednak nie możemy ich także zaliczyć do tłumaczeń zwykłych.