You are currently viewing Tłumaczenia naukowe artykułów do publikacji

Tłumaczenia naukowe artykułów do publikacji

Tłumaczenia naukowe wykonane muszą być starannie i rzetelnie. Tłumacz stoi zatem przed ogromnym wyzwaniem w momencie, gdy ma zrealizować tego typu przekład. Translacja dotyczy określonej dziedziny, dlatego też treść zawiera terminologię charakterystyczną dla danej branży. Tłumaczenie naukowe powinno być zatem powierzone tłumaczowi, który nie tylko doskonale zna język obcy, ale również wyspecjalizowany jest w konkretnej dziedzinie.

Trudność wykonywania tłumaczeń naukowych

Publikacja artykułu jest dla autora niezwykłym wyróżnieniem. Jeżeli artykuł ma ukazać się w języku obcym, konieczny jest jego staranny przekład. Warto wówczas skorzystać z pomocy doświadczonego tłumacza, który posługuje się branżowym słownictwem. Autor artykułu nie może pozwolić sobie na obniżenie reputacji, dlatego tak ważne jest znalezienie odpowiedniego tłumacza. Czasami najmniejszy błąd merytoryczny lub językowy skutkować może zmianą istoty znaczenia treści. Profesjonalne biura dysponują wieloma tłumaczami, wyspecjalizowanymi nie tylko w danym języku obcym, ale również w konkretnej branży.

Sukces autora publikacji

Wielu naukowców marzy nie tylko o odniesieniu sukcesu w obrębie własnego państwa, ale również na arenie międzynarodowej. Rozwój autora publikacji możliwy jest wyłącznie wówczas, gdy jego artykuły docierać będą do licznego grona odbiorców. Ograniczanie się wyłącznie do własnego kraju hamować może karierę, a tym samym sukces twórcy.

Tłumaczenia naukowe artykułów do publikacji muszą zatem spełniać najwyższe standardy. Tłumacz wykazać powinien się niezwykłą umiejętnością posługiwania się specjalistyczną terminologią. Wysoki stopień trudności przekładu wynika z konieczności znajomości określonej dyscypliny naukowej.

Jakich dziedzin dotyczy przekład naukowy?

Tłumaczenia naukowe obejmować mogą treści z zakresu:

 • humanistyki,
 • teologii,
 • sztuki,
 • medycyny, farmacji,
 • nauk technicznych,
 • nauk rolniczych, leśnych, przyrodniczych, weterynaryjnych,
 • nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych,
 • nauk matematycznych, chemicznych, fizycznych.

Artykuły naukowe to szeroka kategoria obejmująca różnego typu formy. Najczęściej naukowiec zleca translację:

 • Monografii – opracowań naukowych, szczegółowo opisujących dane zagadnienie.
 • Artykułów monograficznych – naukowych prac, przedstawiających temat o nieco węższym zakresie.
 • Abstrakty – streszczenia występujące na początku publikacji bądź książki, zazwyczaj w języku angielskim.

Tłumaczenia naukowe wykonywane są także w odniesieniu do:

 • rozpraw naukowych,
 • branżowych stron internetowych,
 • opracowań statystycznych,
 • dokumentacji badań klinicznych,
 • ulotek leków, oznaczeń, instrukcji użytkowania,
 • oprogramowań, tekstów informatycznych.