You are currently viewing Tłumaczenia piosenek wyzwaniem dla tłumacza

Tłumaczenia piosenek wyzwaniem dla tłumacza

Współcześnie kontakt z językiem obcym mamy praktycznie na każdym kroku. Najczęściej zetknąć się możemy z językiem angielskim, co nie oznacza jednak, że nie otaczają nas inne języki obce. Doskonałym przykładem może być zagraniczna muzyka. Częściowe bądź całkowite niezrozumienie śpiewanego tekstu sprawia, że sięgamy niekiedy po tłumaczenie danego

Pełne zrozumienie utworu muzycznego

Język angielski zdecydowanie króluje w branży muzycznej. Hity, które każdego dnia słyszymy w rozgłośniach radiowych, są w większości anglojęzyczne. Oczywiście utwory nie zawsze wykonywane są przez artystów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. Ze względu na powszechny charakter, język angielski stał się uniwersalnym językiem dla wokalistów z całego świata. Płynność i miękkość to niewątpliwe atuty angielskiego, nadaje on więc utworom muzycznym idealne brzmienie.

Zrozumienie zagranicznych piosenek bywa niekiedy problematyczne, nawet w sytuacji, gdy obcy język jest nam znany. Połączenie wersów z muzyką i tonacją głosu artysty sprawić może, że utwór staje się niezrozumiały. Chcąc w pełni zinterpretować piosenkę, zwracamy się niekiedy w stronę portali internetowych, które zamieszczają tłumaczenia utworów muzycznych. Niestety, przekłady nie zawsze wykonywane są przez profesjonalnych tłumaczy, co wiąże się z możliwością popełnienia pomyłki.

Strategie tłumaczenia piosenek

Najczęstszym błędem jest realizacja dosłownego tłumaczenia, bez zachowania rymów i rytmu. Odbiorca zapoznać się może z treścią piosenki, jednak wykonanie tej wersji okazać się może problematyczne.

Profesjonalny efekt tłumaczenia utworu muzycznego uzyskany może być wyłącznie wówczas, gdy tłumaczenie powierzone zostanie kompetentnemu tłumaczowi. Tłumacz stoi wówczas przed dużym wyzwaniem, bowiem realizując zadanie, wybrać musi konkretną strategię, zgodnie z którą wykona tłumaczenie. Zdecydować się może na:

  • Tłumaczenie treści bez muzyki – odbiorca zrozumie wówczas znaczenie utworu muzycznego, jednak wykonanie piosenki wiązać by się mogło z trudnościami od strony muzycznej.
  • Przygotowanie nowego tekstu dopasowanego do muzyki oryginalnej – utwór znacznie łatwiej jest wykonać, jednak utracony może zostać jego pierwotny przekaz oraz znaczenie.
  • Przystosowanie tekstu do muzyki – realizacja tłumaczenia tym sposobem polega na pogodzeniu znaczenia piosenki z melodią. W razie ewentualnych problemów tłumacz wprowadzić może niewielkie zmiany w treści utworu muzycznego.
  • Zaadoptowanie muzyki do tekstu – tłumaczenie odwrotne niż w powyższym przypadku. Zmiany wprowadzane są wówczas w brzmieniu melodii, przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej treści piosenki.

Tłumacz wybierając właściwą metodę, kieruje się celem przekładu – wszystko zależy od zamierzeń związanych z przetłumaczonym utworem. Jeżeli celem jest dokładne poznanie tekstu, tłumacz skoncentrować się może wyłącznie na zawartych w treści metaforach, grze słów, bądź warstwie językowej. W sytuacji, gdy przetłumaczony utwór muzyczny ma być wykonywany, konieczne jest zwrócenie uwagi inne ważne aspekty—np. na rytm oraz rymy.