Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumaczenia techniczne – język rosyjski

Tłumaczenia techniczne- język rosyjski obejmują translację różnego typu treści inżynieryjnych – np. specyfikacje, instrukcje obsługi, broszury informacyjne, karty produktów bądź opisy katalogowe. Techniczny przekład z języka źródłowego na docelowy jest skomplikowany, ponieważ wymaga doskonałej znajomości terminologii inżynieryjnej. Specjalistyczne zagadnienia z konkretnej dziedziny mają swoje odpowiedniki w języku obcym. Ogólna znajomość języka rosyjskiego jest niewystarczająca, gdy przetłumaczyć należy treść fachową.

Tłumaczenia techniczne – język rosyjski – doświadczony zespół ekspertów

Zajmujemy się profesjonalnym tłumaczeniem tekstów technicznych z języka polskiego na rosyjski oraz odwrotnie. Nasz wykwalifikowany zespół tłumaczy posiada wiedzę z zakresu branży technologicznej, budowlanej, rolniczej, motoryzacyjnej i wielu innych. Tłumacze posiadają adekwatne wykształcenie, umożliwiające precyzyjne i spójne wykonanie przekładu. Bardzo ważne jest doświadczenie tłumacza oraz nieustanne dokształcanie się. Nasi specjaliści są na bieżąco z nowinkami technologicznymi i pojawiającymi się nowościami w danej branży. Przetłumaczone treści techniczne podlegają weryfikacji przez eksperta z określonej dziedziny. Tłumaczenia techniczne- język rosyjski wykorzystywane są podczas przetargów, realizacji projektów budowy i wielu innych.

Tłumaczenia techniczne – bezpieczeństwo i poufność

Biuro tłumaczeń BTS gwarantuje nie tylko wysoką jakość translacji rosyjskich, ale również zapewnia maksymalne bezpieczeństwo tłumaczonych treści. Obejmuje nas klauzula poufności, dlatego też zapewniamy poufność tajemnic handlowych oraz praw patentowych.

Treści techniczne charakteryzują się obecnością elementów graficznych. Zazwyczaj zrozumienie instrukcji obsługi danego urządzenia możliwe jest wyłącznie przy wglądzie w odpowiednie ilustracje. Bierzemy pod uwagę wszystkie elementy, znajdujące się w dokumencie, dokładnie opisując poszczególne grafiki. Powierzając nam usługę tłumaczenia technicznego klient otrzymuje pewność, iż tłumaczenie doskonale oddawać będzie istotę tekstu źródłowego.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych