You are currently viewing Tłumaczenia uwierzytelnione i zwykłe – różnica

Tłumaczenia uwierzytelnione i zwykłe – różnica

Charakter tłumaczonego tekstu z języka źródłowego na język docelowy może być bardzo zróżnicowany. Decydując się na skorzystanie z usług profesjonalnego tłumacza, w pierwszej kolejności poinformować musimy go o rodzaju tłumaczonego tekstu. Translacja bowiem obejmować może tłumaczenie ustne, pisemne, zwykłe, przysięgłe, techniczne czy specjalistyczne. Istotna jest również branża bądź dziedzina, w obrębie której koncentruje się dany przekład. Tłumaczenia uwierzytelnione a zwykłe – sprawdź, czym się różnią.

Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego?

Istnieje kilka rodzajów tekstów, które po dokonaniu translacji na wybrany język wymagają dodatkowego uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego – wówczas nazywane są one tłumaczeniami poświadczonymi, uwierzytelnionymi, bądź przysięgłymi. Czynność uwierzytelnienia jest konieczna w odniesieniu do aktów prawnych, aktów małżeństwa, aktów urodzenia, aktów notarialnych, świadectw, dyplomów, dowodów rejestracyjnych, zaświadczeń lekarskich lub zaświadczeń o niekaralności. Wszelkie tego typu dokumenty najczęściej tłumaczone są w celu okazania ich konkretnej instytucji.

Tłumacz przysięgły

Tłumaczenia uwierzytelnione wymagają zatem formalnego potwierdzenia autentyczności i zgodności z oryginałem. Dlatego też przekładu dokonać musi uprawniony do tego tłumacz, który znajduje się w rejestrze tłumaczy przysięgłych. Przetłumaczony dokument opatrzony musi być specjalną pieczęcią tłumacza, która stanowi gwarancję należycie i profesjonalnie wykonanej usługi. Dodatkowo, dokument taki musi być zarejestrowany musi w specjalnym repertorium tłumacza przysięgłego. W miejscu tym osoba dokonująca przekładu podać musi np. informację, czy translacja odbyła się na podstawie tekstu oryginalnego, czy jego kopii.

Tłumaczenie zwykłe natomiast nie wymaga umieszczania na nim specjalistycznej pieczęci, nie musi być zatem wykonane przez tłumacza przysięgłego. Pamiętajmy jednak, iż jej brak w żadnym stopniu nie powinien wpłynąć na jakość translacji, bowiem nie każdy tekst musi być opatrzony specjalistyczną pieczęcią, a tłumacz niezależnie od jego rodzaju powinien rzetelnie wykonać przekład.

Koszt tłumaczenia uwierzytelnionego

Tłumaczenie uwierzytelnione od zwykłego różni również ilość znaków na stronie rozliczeniowej, która niezależnie od rodzaju translacji nie odpowiada tradycyjnej stronie A4. Strona rozliczeniowa w przypadku przekładu zwykłego zawiera 1500 znaków ze spacją. W przypadku translacji uwierzytelnionej jest to natomiast 1125 znaków ze spacją. Kryterium to jest zawarte w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz bezpośrednio odnosi się do ceny za wykonanie usługi.

Warto wspomnieć, iż koszt wykonania usługi może różnić się nieco w zależności od preferowanego języka docelowego translacji. Ze względu na popularność niektórych języków – np. angielskiego, koszt tłumaczenia może być niższy, niż w przypadku np. języków skandynawskich.

Tłumaczenia uwierzytelnione nie zawsze mają zachowany układ graficzny pierwotnego dokumentu. Związane jest m.in. z faktem, iż tłumacz przysięgły ma obowiązek opisać wszelkie informacje zawarte w dokumencie – np. pieczątki, podpisy, logo, etc.