You are currently viewing Tłumaczenie dokumentacji do kredytu

Tłumaczenie dokumentacji do kredytu

Emigracja w celach zarobkowych jest obecnie powszechna np. wśród osób, które chcą zaoszczędzić pieniądze np. na budowę domu czy zakup nieruchomości. Polacy decydują się niekiedy na zaciągnięcie kredytu, będąc wciąż za granicą. Tłumaczenie dokumentacji do kredytu dotyczy najczęściej pism potwierdzających rodzaj wykonywanej pracy, które dana osoba otrzymuje w języku obcym.

Dokładna analiza potencjalnego kredytobiorcy

Kredyt to niezwykle ważne zobowiązanie dla kredytobiorcy, a jego przyznanie bezpośrednio uzależnione jest od wielu czynników. Dana osoba spełniać musi prawnie uregulowane warunki formalne – np. być pełnoletnia, dysponować musi pełną zdolnością do czynności prawnych, posiadać aktywny rachunek bankowy oraz zdolność kredytową.Analitycy dokładnie sprawdzają kredytobiorcę, uwzględniając wiele kryteriów – dane demograficzne, historię kredytową czy obecną sytuację związaną z zatrudnieniem. Najistotniejszą sprawą jest niewątpliwie potwierdzenie zarobków, które zapewnić mogą bank, że osoba chcąca zaciągnąć kredyt jest w stanie go spłacić.

Jakie dokumenty należy przetłumaczyć na język polski?

  • Dokument tożsamości – identyfikacja przyszłego kredytobiorcy możliwa jest dzięki dokumentowi tożsamości – dowodowi osobistemu bądź paszportowi. Uniwersalność dokumentu sprawia, że nie jest konieczne jego tłumaczenie.
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu – dokument tego typu jest potwierdzeniem, że osoba wykonuje pracę zarobkową. Ważne jest także zawarcie na nim informacji odnośnie długości okresu trwania zatrudnienia, wielkości firmy, czy rodzaju sektora. Umowy o pracę lub kontrakty tworzone są w języku obcym kraju, w którym potencjalny kredytobiorca się znajduje. Dokument musi być zatem przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
  • Zaświadczenie o dochodach – pismo dotyczyć może czterech dokumentów – umowy o pracę (kontraktu), wyciągu z działu kadr i płac, historii rachunku, odcinka emerytury bądź renty. W przypadku pracy zarobkowej osoba chcąca zaciągnąć kredyt dysponować będzie jednym z trzech pierwszych zaświadczeń. Każde z nich musi być przetłumaczone.
  • Historia rachunku bankowego – w przypadku posiadania rachunku w innym banku, bądź rachunku w placówce, w której staramy się o kredyt, ale na który nie wpływa wynagrodzenie, konieczne jest przedstawienie w języku polskim historii konta. Długość okresu historii rachunku uzależniona jest od wymagań banku.
  • Raport BIK i zagraniczne odpowiedniki – zadłużenie osoby uwzględnione jest w konkretnych bazach. W przypadku polskich centrali pobieranie danych odbywa się automatycznie. Raporty z innych państw przetłumaczone muszą być przez tłumacza przysięgłego na język polski.
  • Zeznanie podatkowe – zagraniczny odpowiednik dokumentu PIT także należy przedłożyć tłumaczowi przysięgłemu, który wykona tłumaczenie na język polski.

Powyższy komplet dokumentów bez problemu pozwoli osobie pracującej za granicą ubiegać się o kredyt w Polsce. Należy jednak pamiętać, aby tłumaczenie przysięgłe wykonane było przez tłumacza przysięgłego, bądź przez specjalistyczne biuro tłumaczeń, które posiada kompetentnych i rzetelnych specjalistów.