Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumaczenie dokumentów technicznych

Tłumaczenie dokumentów technicznych nierozerwalnie związane jest z postępem technologicznym. Rozwój technologii sprawia, że na rynku międzynarodowym pojawiają się produkty pochodzące od producentów z innych państw. Konieczne jest zatem tłumaczenie ogromnych ilości dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, podręczników, oprogramowań czy specyfikacji. Oczywiście przekład z języka źródłowego na docelowy powierzyć należy wykwalifikowanemu specjaliście w dziedzinie danego języka obcego. Tłumaczenie dokumentów technicznych wymaga doskonałej znajomości terminologii branżowej, która jest niezbędna w przypadku profesjonalnych przekładów.

Wykwalifikowani tłumacze dokumentów technicznych

Tłumaczenie techniczne wykonane powinno być przez doświadczonego tłumacza, który dodatkowo ma techniczne wykształcenie. Kwalifikacje w konkretnej dziedzinie sprawiają, iż posiada on rozległą wiedzę odnośnie danego zagadnienia. Ze względu na szybkie tempo zmian i pojawianie się coraz to nowych nowinek technologicznych, konieczne jest nieustanne dokształcanie się tłumacza. Umożliwiamy przekład technicznych treści praktycznie z każdego języka obcego. Bezbłędnie i starannie realizujemy każde zlecenie, dzięki czemu gwarantujemy w pełni merytoryczne oraz zgodne z oryginałem tłumaczenie.

Rodzaje tłumaczonych dokumentów technicznych

Tłumaczenie dokumentów technicznych w BTS to specjalistyczne wsparcie w zakresie badań inżynieryjnych, dokumentacji architektonicznej, geodezyjnej, przemyśle metalurgicznym, mechanice, mechatronice, elektronice, górnictwie, inżynierii materiałowej, budowlanej, środowiskowej, produkcji maszyn, urządzeń czy materiałów budowlanych. Nasi specjaliści zajmują się tłumaczeniami deklaracji zgodności, kosztorysów, harmonogramów, certyfikatów jakości, dokumentacji patentowej, przetargowej bądź kart charakterystyki. Tylko przekład wykonany przez doświadczonego i wykwalifikowanego eksperta może być podstawą do zrozumienia zasad działania danego produktu. Tłumaczenie dokumentów technicznych wykonujemy niezależnie od rodzaju języka, ponieważ posiadamy profesjonalnych tłumaczy technicznych z wielu języków obcych.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych