You are currently viewing Tłumaczenie dokumentów ukraińskich – jak uzyskać nr PESEL?

Tłumaczenie dokumentów ukraińskich – jak uzyskać nr PESEL?

W związku z konfliktem za naszą wschodnią granicą, wiele osób z Ukrainy zdecydowało się na osiedlenie się na terytorium naszego kraju. Aby móc ułatwić realizację wielu procedur – np. uzyskanie nr PESEL przez obywatela Ukrainy, wprowadzonych zostało szereg zmian. Czy konieczne jest tłumaczenie dokumentów ukraińskich w celu otrzymania numeru PESEL?

Korzyści z posiadania numeru PESEL

Numer PESEL składa się z jedenastu cyfr. Każda osoba urodzona w Polsce lub będąca obywatelem naszego kraju posiada indywidualny ciąg cyfr, który zawiera datę urodzenia. PESEL nadany może być także cudzoziemcom, dlatego też wiele osób z Ukrainy decyduje się w obecnej sytuacji na jego posiadanie. PESEL jest niezwykle przydatny, bowiem dzięki niemu możemy np. korzystać z opieki zdrowotnej oraz szczepień, zapisać dziecko do szkoły, założyć konto w banku, bądź korzystać ze świadczeń pomocowych w przypadku uchodźców.

Od połowy marca 2022 r. osoby z Ukrainy mogą składać wnioski o otrzymanie numeru PESEL. Dokument tego typu złożyć może osoba, która przybyła do Polski bezpośrednio z Ukrainy w od 24 lutego 2022 roku ze względu na działania wojenne. 

W dokumencie zawarte powinny być najważniejsze dane – imię, nazwisko, data, miejsce i  kraj urodzenia, obywatelstwo, data wjazdu na teren Polski oraz ukraiński numer ewidencyjny (jeżeli osoba wnioskująca nim dysponuje). Jeśli wniosek wypełniany jest dla osoby poniżej 18 roku życia, konieczne jest także podanie danych rodziców bądź osoby, która sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Czy tłumaczenie dokumentów ukraińskich jest konieczne, aby uzyskać PESEL?

Składany wniosek uzupełniony musi być o kilka elementów:

  • dokument podróży, Kartę Polaka, bądź innego typu dokument, który potwierdzi tożsamość,
  • w przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia konieczne jest także złożenie dokumentu potwierdzającego urodzenie,
  • zdjęcie spełniające określone wymogi

Wielu obywateli Ukrainy zastanawiać się może, czy jest konieczne tłumaczenie dokumentów ukraińskich, aby móc uzyskać numer PESEL. Okazuje się, że nie jest to wymóg konieczny, dzięki czemu znacznie łatwiej i szybciej osoba zza naszej wschodniej granicy może otrzymać PESEL. Oczywiście należy wziąć pod uwagę, że istnieć może wiele sytuacji, w których tłumaczenie danego dokumentu może okazać się niezbędne. Osoby ukraińskiego pochodzenia, podejmując pracę w naszym kraju mogą zostać poproszone przez potencjalnego pracodawcę o przetłumaczenie danego dokumentu na język polski. Nie jest to reguła, bowiem każda firma ustala własne wymogi wewnętrzne.

Jeżeli tłumaczenie dokumentów ukraińskich o mocy prawnej okaże się konieczne, wówczas należy skorzystać z usługi tłumacza przysięgłego. Przetłumaczony dokument opatrzony jest specjalną pieczęcią oraz podpisem, które są potwierdzeniem, iż tłumaczenie posiada moc prawną.