You are currently viewing Tłumaczenie faktury – kiedy jest obowiązkiem?

Tłumaczenie faktury – kiedy jest obowiązkiem?

  • Post author:
  • Post category:Bez kategorii

Globalizacja sprawia, że coraz więcej firm decyduje się na współpracę z zagranicznymi kontrahentami. Zawarcie umowy z klientem z innego kraju bardzo często wiąże się z wystawieniem faktury w języku obcym. Czy tłumaczenie faktury jest konieczne?

Co mówią przepisy prawne odnośnie tłumaczenia faktur?

Prawo podatkowe dla wielu przedsiębiorców nie jest zbyt klarownym i jasnym zapisem. Nic zatem dziwnego, że firmy korzystają z usług księgowych bądź biur rachunkowych. Szybko zmieniające się przepisy bywają jednak na tyle zawiłe, że czasami nawet specjaliści z dziedziny rachunkowości mogą mieć problem z ich zrozumieniem.

Dodatkową trudność stanowić mogą faktury wystawione w języku obcym. Podatnik zastanawiać może się, czy konieczne jest przetłumaczenie dokumentu na język ojczysty. Najczęściej taka faktura wystawiana jest przez zagranicznych kontrahentów. Otwarcie granic sprawia, że bez problemu możemy współpracować z danymi podmiotami z wielu państw. Co zatem mówią przepisy odnośnie tłumaczenia faktur?

Idąc za § 12 rozporządzenia Ministra Finansów na temat prowadzenia podatkowej księgi przychodów oraz rozchodów, musi być ona uzupełniania w sposób rzetelny, zgodnie z prawidłowymi informacjami. Dodatkowo, powinna ona być prowadzona w języku polskim i w polskiej walucie. Zgodnie z zawartymi w rozporządzeniu normami, każdy księgowy dokument powinien być sporządzony w języku polskim. Zgodnie z tymi informacjami, obcojęzyczne faktury powinny być przetłumaczone, jednak nie muszą. Interpretując powyższe przepisy stwierdzić możemy, że tłumaczenie nie jest obowiązkowe – jednak w praktyce sprawy wyglądać mogą zupełnie inaczej.

Kontrola dokumentacji przedsiębiorstwa

Zacznijmy od tego, że firma dokumentów tego typu na własny użytek tłumaczyć nie musi. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy w przedsiębiorstwie pojawi się kontrola skarbowa bądź podatkowa. W art. 287 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej znajduje się zapis mówiący, że jeżeli firma poproszona zostanie o tłumaczenie dokumentów, które są kontrolowane, musi je na prośbę kontrolującego przedstawić. Podobny zapis znajduje się także w ustawie o rachunkowości – także w tym przypadku organy kontrolujące mogą zażądać wiarygodnego przetłumaczenia dokumentacji na język polski.

Każda firma powinna mieć zatem te przepisy na uwadze, aby w sytuacji kontroli wszelkie działania przebiegły bez zakłóceń. Przedsiębiorca może zatem zdecydować się na wystawianie faktur w dwóch językach bądź na bieżące ich tłumaczenie.

Załóżmy, iż firma chce wykonać tłumaczenie obcojęzycznych faktur – kto w takim przypadku powinien się podjąć zlecenia? Faktura z założenia jest dokumentem, tak więc najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie jej tłumaczenia tłumaczowi przysięgłemu. Wówczas firma będzie miała pewność, że wszelka dokumentacja przetłumaczona jest wiarygodnie i rzetelnie.

Trudno zatem odpowiedzieć na pytanie, czy tłumaczenie faktur jest obowiązkowe. Założyć jednak można, że nie jest to wymóg, bowiem nie istnieje zapis mówiący, iż jest to konieczne. Zdarzają się jednak sytuacje, że tłumaczenie może być wymagane przez organy kontrolujące – wtedy przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przedłożenia dokumentu w języku polskim.