You are currently viewing Tłumaczenie nazw zagranicznych miejscowości – zasady i przykłady

Tłumaczenie nazw zagranicznych miejscowości – zasady i przykłady

Dany rodzaj tłumaczenia przysporzyć może tłumaczowi trudności pod wieloma względami. Doskonałym przykładem mogą być nazwy własne, których kategoria jest niezwykle obszerna. Oczywiście kłopotliwe może być tłumaczenie imion czy nazwisk, ale trudnością bywają także tłumaczenia nazw zagranicznych miejscowości. Czym wówczas kieruje się tłumacz i gdzie powinien szukać informacji na ten temat?

Normy prawne regulujące zapis nazwy zagranicznej miejscowości

Tłumaczenia w zależności od specyfiki cechować się mogą określonym poziomem trudności. Chcąc przetłumaczyć daną treść, warto się zwrócić w stronę profesjonalnego biura, które specjalizuje się w realizacji tłumaczeń zarówno pisemnych oraz ustnych, jak i uwierzytelnionych. Oczywiście duże znaczenie ma także branża, jakiej tłumaczenie dotyczy. Treści wypełnione terminologią specjalistyczną powinny być tłumaczone wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę z danego zakresu – zasada ta dotyczy języka źródłowego oraz docelowego.

Tłumacz przysięgły, który w tłumaczonym dokumencie o mocy prawnej, natknie się na nazwę własną, kierować się powinien przyjętymi powszechnie zasadami tłumaczenia tego typu wyrazów. W odniesieniu do nazw zagranicznych miejscowości, odpowiedzią jest dla niego zapis, który znaleźć może w Prawie o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku. W owym dokumencie zapoznać się on może z następującym zapisem: „nazwę miejscowości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.

Nazwy zagranicznych miejscowości posiadające polski odpowiednik

29 czerwca 2016 roku wydany został przez wspomnianą Komisję dokument o tytule „Zasady stosowania nazw zagranicznych miejscowości w aktach stanu cywilnego”.

Realizując tłumaczenie uwierzytelnione, tłumacz przysięgły, który napotkał zagraniczną nazwę miejscowości w treści, koniecznie zajrzeć powinien do wydanego w 2016 roku dokumentu. Wiele nazw miast z całego świata posiada swój odpowiednik w języku polskim. Oczywiście zawsze należy się upewnić – w przypadku, jeżeli piastujemy stanowisko tłumacza przysięgłego – czy kojarzona nazwa zagranicznej miejscowości jest poprawna. Wówczas spojrzeć należy do spisanych zasad. Doskonałymi przykładami nazw zagranicznych, które posiadają polski odpowiednik, mogą być miasta – Lwów, Nowy Jork, Wiedeń czy Zagrzeb.

Tłumaczenie nazw zagranicznych miejscowości, które nie figurują w wykazie

Pytanie o zastosowanie właściwej nazwy miejscowości nasuwa się wówczas, gdy nazwa miasta nie figuruje w wykazie. Jeżeli nazewnictwo stosowane w danym państwie, jest tożsame z nazwą używaną w naszym kraju, tłumacz przysięgły bez problemu zastosować może daną formę – np. Berlin czy Amsterdam. Komisja nie umieszcza w wykazie nazw miast, które są powszechnie stosowane i akceptowalne na całym świecie.

Istnieje jednak ostatnia możliwość – jak przetłumaczyć nazwę miejscowości, która nie jest podana we wspomnianym wykazie, jak i nie posiada uniwersalnej nazwy, stosowanej w każdym państwie? Wówczas tłumacz zobowiązany jest do zastosowania nazwy oryginalnej. Konieczne jest jednak, aby nazwa ta zapisana była ze znakami diakrytycznymi, występującymi w danym państwie.