You are currently viewing Tłumaczenie oprogramowania

Tłumaczenie oprogramowania

Problemy związane z tworzeniem różnych wersji językowych oprogramowania

Tłumaczenie oprogramowania konieczne jest ze względu na osoby posługujące się językiem obcym.

Złożoność tłumaczeń oprogramowania

W zależności od skomplikowania projektu, tłumaczeniu podlegają różne elementy składające się na strukturę programu komputerowego. Do głównych zadań tłumacza należy tłumaczenie oprogramowania, czyli wszystkich widocznych komunikatów oraz informacji tekstowych, pojawiających się na ekranie komputera. Dodatkowo, oprócz warstwy graficznej należy przygotować wersję językową elementów zapisanych w kodzie programu. Poprawi to komfort korzystania z oprogramowania przyszłym użytkownikom. Należy pamiętać o wykonaniu tłumaczenia dla materiałów pomocniczych, takich jak pliki pomocy oraz dokumentacja dołączona do oprogramowania. Wszystkie te działania służą stworzeniu spójnej całości, zmniejszając ryzyko powstania wątpliwości czy pytań dotyczących przetłumaczonego tekstu.

Dostosowanie tłumaczonych produktów do wymagań rynków lokalnych

Programowanie obecnie jest produktem ogólnodostępnym, dlatego należy tak przeprowadzić tłumaczenie, aby było zrozumiałe dla lokalnego odbiorcy. Należy uwzględnić uwarunkowania przypisane do konkretnego kraju oraz specyfikę lokalnego pojmowania części pojęć. Tutaj praca tłumacza polega na dostosowaniu obecnie istniejącej wersji językowej do sprzedaży za granicą. Tak przygotowane i przetestowane oprogramowanie będzie zawierało zwroty ogólnie zrozumiałe dla wszystkich użytkowników systemu. Program oferowany użytkownikom w ich ojczystym języku ma większą szansę na odniesienie sukcesu. Oczywiście, nie wolno pominąć wymaganej spójności wersji językowych, aby wygląd programu był jednakowy dla wszystkich dystrybucji regionalnych.

Wymagania dotyczące grafiki i spójności językowej

Stosowane obecnie rozwiązania w programach komputerowych bazują na grafice i elementach zawierających przyciski. Wszystko to wiąże się również z wyglądem oprogramowania przez zastosowanie odpowiednich zwrotów wynikających z tłumaczenia. Często zmiana języka, w którym wyświetlane są komunikaty, może spowodować nieprawidłowości w działaniu grafiki lub zmiany w układzie interfejsu programu. Zwroty muszą być poprawne gramatycznie, a jednocześnie nawiązywać do stylistyki oprogramowania i założonych przez twórców programów haseł i sloganów. Dodatkowo dochodzi do tego warstwa techniczna, obsługująca działanie całego programu. W tym przypadku tłumacz musi współpracować z programistami i jednocześnie wdrażać procedurę sprawdzenia wyników pracy przez zespół testerów. Tylko takie działania gwarantują, że nie wystąpią błędy oraz nieścisłości w zapisie tłumaczonych wyrazów. Zwroty i określenia muszą być dopasowane do programu oraz terminologii branżowej. Tłumaczenia programów znacznie różnią się od tłumaczenia dokumentów, ponieważ wymagają szerszej wiedzy oraz znajomości zależności, jakie występują w strukturze programów komputerowych.