You are currently viewing Tłumaczenie pracy dyplomowej – na jaki język przetłumaczyć streszczenie?

Tłumaczenie pracy dyplomowej – na jaki język przetłumaczyć streszczenie?

Tłumaczenie pracy dyplomowej wymagane jest najczęściej w momencie kontynuacji nauki za granicą lub podjęcia pracy za granicą. Tłumaczenie musi być wykonane w sposób precyzyjny i staranny, bowiem warunkować może powodzenie w osiągnięciu danego celu. Studenci polskich uczelni nie są zobowiązani do tłumaczenia pracy dyplomowej, zazwyczaj muszą jednak przetłumaczyć streszczenie pracy. Na jaki język obcy należy wykonać tłumaczenie?

Kiedy wymagane jest tłumaczenie pracy dyplomowej?

Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich musimy napisać pracę dyplomową. Otwarte granice dają nam możliwość kontynuowania nauki na zagranicznych uczelniach –  wówczas może być wymagane tłumaczenie pracy dyplomowej. 

Tłumaczenie pracy dyplomowej należy powierzyć doświadczonemu tłumaczowi, który nie tylko doskonale zna język docelowy, ale także specjalizuje się w tematyce poruszanej w treści pracy. Tłumacz powinien operować branżowym słownictwem, ponieważ jedynie wówczas może w pełni oddać sens zawarty w treści. Praca musi być przetłumaczona z uwzględnieniem kontekstu, stylu autora oraz głównych założeń dokumentu. 

Streszczenie pracy dyplomowej w języku angielskim

Streszczenie pracy dyplomowej nazywane jest także abstraktem. Jego celem jest zaprezentowanie podziału pracy, określenie problemu badawczego oraz przedstawienie wyników. Streszczenie jest zatem skróconą formą pracy dyplomowej, która musi zawierać najważniejsze elementy pracy. Abstrakt obejmuje najczęściej od 1500 do 4000 znaków ze spacjami. 

Większość uczelni w Polsce wymaga przetłumaczenia streszczenia na język angielski. Coraz częściej możemy się spotkać z umieszczaniem streszczenia w języku angielskim w repozytoriach elektronicznych bibliotek. Wówczas praca dyplomowa może dotrzeć do znacznie szerszego grona odbiorców ze środowiska międzynarodowego. Streszczenia w języku polskim oraz języku angielskim znajdują się na początku pracy dyplomowej. Skrócony opis poruszonych w treści kwestii musi być przygotowany w sposób staranny i dokładny. Oba streszczenia stanowią bowiem wizytówkę pracy dyplomowej. 

Komu powierzyć tłumaczenie streszczenia pracy dyplomowej?

Streszczenie pracy powinno być przetłumaczone przez tłumacza, który doskonale posługuje się językiem angielskim. Wbrew pozorom dobra znajomość języka obcego przez studenta może okazać się niewystarczająca. Jakakolwiek pomyłka w tłumaczeniu może negatywnie wpłynąć na odbiór całej pracy dyplomowej. Aby mieć pewność, że streszczenie przetłumaczone jest w sposób poprawny, warto jest zwrócić się o pomoc do zawodowego tłumacza.