You are currently viewing Tłumaczenie symultaniczne a konsekutywne – które wybrać?

Tłumaczenie symultaniczne a konsekutywne – które wybrać?

Tłumaczenia ustne obejmują tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. W przypadku konieczności wykonania tłumaczenia ustnego, które tłumaczenie należy wybrać?

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne wykonywane są najczęściej podczas różnego rodzaju wydarzeń, konferencji, czy spotkań biznesowych. Każda z tych okoliczności może mieć inny charakter, dlatego też może wymagać innego rodzaju tłumaczenia ustnego.

W jakich sytuacjach są wykonywane tłumaczenia konsekutywne?

Podczas tłumaczenia konsekutywnego tłumacz znajduje się w niewielkiej odległości od prelegenta. W trakcie wygłaszania mowy prelegent co pewien czas przerywa swoją wypowiedź, aby umożliwić tłumaczowi przetłumaczenie wypowiedzianej treści. Tłumacz konsekutywny musi być bardzo skupiony na wypowiedzi podczas jej trwania. Gdy prelegent wygłasza swoją mowę, tłumacz musi jednocześnie słuchać, notować oraz zastanawiać się nad sformułowaniem tłumaczenia. Najważniejszym zadaniem tłumacza konsekutywnego jest wyłapanie najistotniejszych elementów wypowiedzi. Ważne jest dokładne przetłumaczenie intencji oraz głównej myśli mówcy tak, aby słuchacze w pełni zrozumieli istotę wypowiedzi.

Tłumaczenia konsekutywne sprawdzą się doskonale podczas wywiadów, prezentacji, konferencji, sympozjów naukowych, warsztatów, konsultacji medycznych, prawniczych, szkoleń, rozmów firmowych, rozmów handlowych, festiwali oraz koncertów.

Kiedy wykonuje się tłumaczenia symultaniczne?

Tłumaczenia symultaniczne różnią się nieco od tłumaczeń konsekutywnych. Tłumacz wraz z drugim tłumaczem, z którym wymienia się co jakiś czas w czasie tłumaczenia, znajduje się w specjalnej kabinie dźwiękoszczelnej. Wypowiedź mówcy dociera do tłumaczy poprzez słuchawki. Tłumacz symultaniczny słucha wypowiedzi ustnej i jednocześnie tłumaczy ją na język docelowy, używając do tego mikrofonu. Słuchacze wyposażeni są w specjalne odbiorniki i słuchawki, poprzez które dociera do nich tłumaczona wypowiedź. Tłumacze symultaniczni muszą cechować się niezwykłą podzielnością uwagi, szybkością reakcji i odpornością na stres oraz presję czasu. Ponadto, tłumacz symultaniczny przed rozpoczęciem konkretnego tłumaczenia musi przygotować się merytorycznie z dziedziny, która będzie przedmiotem wydarzenia, aby móc swobodnie posługiwać się branżowym słownictwem.

Tłumaczenia symultaniczne wykonywane są zazwyczaj podczas konferencji międzynarodowych, szczytów międzynarodowych, spotkań politycznych, grup fokusowych,  czy spotkań zarządów.