Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumaczenie symultaniczne w zakresie języka angielskiego

Tłumaczenie symultaniczne jest jednym z najtrudniejszych przekładów językowych. Wymaga ono od tłumacza posiadania nie tylko doskonałej znajomości języka obcego (słownictwa, zasad gramatycznych, skrótów myślowych, etc.), ale również określonych cech – podzielności uwagi, refleksu, odporności na stres, spokoju, opanowania, nienagannej dykcji czy umiejętności tłumaczenia pod presją czasu. Tłumaczenie symultaniczne odbywa się zazwyczaj w dwuosobowych parach, które znajdują się w kabinie dźwiękoszczelnej. Konieczna jest obecność partnera, ponieważ niezwykle istotne jest utrzymanie maksymalnie wysokiego stopnia koncentracji, dlatego też tłumacze pracują wymiennie, zmieniając się co kilkanaście minut.

Jak wygląda tłumaczenie symultaniczne w zakresie języka  angielskiego?

Konferencje wielojęzyczne, międzynarodowe spotkania, kongresy, obrady, seminaria, szkolenia czy wykłady zagranicznych gości wymagają zapewnienia słuchaczom odpowiednich warunków. Mówca wygłasza treść do mikrofonu, która trafia bezpośrednio do tłumacza symultanicznego poprzez słuchawki, który następnie przekłada ją na język angielski również przy pomocy mikrofonu. Odbiorcy wyposażeni są natomiast w specjalne odbiorniki i słuchawki, dzięki którym otrzymują przetłumaczoną treść przez tłumacza symultanicznego. Dźwiękoszczelna kabina uniemożliwia rozpraszanie tłumacza czynnikami zewnętrznymi. Ma on zatem doskonałe warunki, pozwalające na wykonanie przekładu.

Doświadczeni tłumacze symultaniczni

Biuro tłumaczeń umożliwia współpracę wyłącznie z wykwalifikowanymi ekspertami w dziedzinie języka angielskiego. Nasi specjaliści dysponują wymaganymi dokumentami i uprawnieniami, potwierdzającymi doskonałą znajomość najpopularniejszego języka na świecie. Do każdego zlecenia podchodzimy z pełnym profesjonalizmem, realizując usługę na najwyższym poziomie. Tłumaczenie symultaniczne po angielsku jest wymagającą czynnością, ponieważ tłumacz narażony jest na stres. Współpraca z BTS to gwarancja doskonałej jakości przekładu. W naszej ofercie posiadamy również tłumaczenia na inne języki.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych