You are currently viewing Tłumaczenie tekstów medycznych

Tłumaczenie tekstów medycznych

W sytuacji, gdy pacjent zdecyduje się na leczenie za granicą może wystąpić potrzeba przetłumaczenia dokumentów medycznych. Tłumaczenia tekstów medycznych dotyczą m.in. wyników badań diagnostycznych pacjenta, artykułów w czasopismach specjalistycznych, wypisów ze szpitala, czy ulotek informacyjnych dla pacjenta. W Polsce tłumacze przysięgli nie mają dodatkowych obowiązków w postaci tłumaczenia ustawodawstwa unijnego. Jednak z racji wykonywanego zawodu muszą radzić sobie z tekstami z różnych dziedzin medycyny i dziedzin pokrewnych, takich jak np. farmakologia, biologia, czy biochemia. Prowadzi to do pewnych trudności związanych z terminologią medyczną.

Problematyka tekstów medycznych

Tekst medyczny często postrzegany jest jak tekst mający służyć przekazaniu obiektywnej (zobiektywizowanej) informacji, a nie odniesień kulturowych. Czyli tłumaczenie powinno być utrzymane w bezosobowym i neutralnym stylu. Język angielski używany w medycynie głównie opiera się na terminologii stworzonej z rdzeni, przedrostków i przyrostków z greki i łaciny. Największy problem sprawia właśnie terminologia, wywodząca się z greki i łaciny – charakterystyczna cecha tekstów medycznych. Inną z kolei taką typową cechą jest powszechność stosowania skrótów i skrótowców. Skróty i skrótowce w języku tekstów medycznych stosowane są ze względu na ekonomię i ergonomię. Dzięki temu oszczędza się zarówno czas, jak i ilość miejsca w dokumentach. To także swoisty kod przeznaczony do odczytania przez lekarzy i medycznych specjalistów. Stosowanie skrótów sprawia, że tekst zostanie prawidłowo odczytany przez osoby do niego uprawnione.

Kompetencje tłumacza tekstów medycznych

Ze względu na specjalistyczne słownictwo i terminologię, tłumaczenie tekstów medycznych wymaga kompetencji tłumacza. W ten sposób zostanie zachowany prawidłowy przekaz treści i informacji np. o stanie zdrowia pacjenta. Kwestia tłumaczenia tekstów medycznych wymaga od tłumacza poznania dziedziny w takim stopniu, w jakim jest to możliwe u osoby niebędącej lekarzem lub specjalistą. Konsekwencje złego tłumaczenia mogą być niestety tragiczne w skutkach.