Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumaczenie tekstu technicznego

Tłumaczenia techniczne obejmują treści inżynieryjne – np. specyfikacje, instrukcje obsługi, broszury informacyjne, karty produktów bądź opisy katalogowe. Przekład tekstu technicznego z języka obcego wymaga od tłumacza doskonałej znajomości języka źródłowego, jak  również specjalistycznego słownictwa. Tłumacz musi posługiwać się fachową terminologią techniczną, charakterystyczną dla danej branży.

Doświadczony zespół ekspertów

Biuro BTS to zespół tłumaczy technicznych, specjalizujących się w tłumaczeniach dotyczących sektorów technologicznych, budowlanych, rolniczych oraz motoryzacyjnych. Nasi specjaliści posiadają wymagane uprawnienia, potwierdzające doskonałą znajomość języka obcego. Tłumaczenie tekstu technicznego wymaga posiadania wiedzy inżynieryjnej, dlatego też nasi tłumacze dysponują adekwatnym dla danej dziedziny wykształceniem. Znają oni zatem fachową terminologię zarówno w języku ojczystym, jak również w obcym. Tekst techniczny powszechnie wykorzystywany jest w wielu środowiskach –  w projektach, przetargach, dokumentach dotyczących budowy maszyn bądź urządzeń. Współpraca z naszym biurem to również gwarancja maksymalnego bezpieczeństwa oraz poufności przekazanej nam dokumentacji.

Zweryfikowany tekst techniczny

Tłumaczenie tekstu technicznego obejmuje również elementy graficzne. Obecność ilustracji w instrukcjach obsługi umożliwia precyzyjne zrozumienie działania danej maszyny bądź urządzenia. Skupiamy się zatem nie tylko na treści, ale również na załączonych grafikach, które dokładnie opisujemy. Zależy nam na wykonaniu usługi na najwyższym poziomie – oddajemy tłumaczenia techniczne przetłumaczone oraz dodatkowo zweryfikowane przez odpowiednich specjalistów.

Niezwykle ważne jest doświadczenie oraz posiadana wiedza, jednak istotne jest również nieustanne podnoszenie kwalifikacji. Nasi tłumacze techniczni są na bieżąco z pojawiającymi się na rynku nowościami technologicznymi, dzięki czemu stale się dokształcają. Tłumaczenie tekstu technicznego należy powierzać wyłącznie profesjonalistom, doskonale odnajdującym się w środowisku inżynieryjnym.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych