You are currently viewing Tłumaczenie umów handlowych – przez tłumacza zwykłego czy przysięgłego?

Tłumaczenie umów handlowych – przez tłumacza zwykłego czy przysięgłego?

Umowa handlowa dotyczy zazwyczaj warunków współpracy pomiędzy danymi podmiotami. Powinny być w niej zawarte informacje odnośnie kwestii prawnych, ekonomicznych oraz biznesowych. Jednym z jej celów jest ochrona interesów każdej ze stron, dlatego tak ważne jest dokładne jej sporządzenie. Globalizacja niesie za sobą ekspansję rodzimych firm poza granicę naszego państwa, w wyniku czego umowy handlowe podpisywane są z zagranicznymi firmami. Pojawia się zatem pytanie – czy tłumaczenie umów handlowych wykonane powinno być przez tłumacza zwykłego, czy przysięgłego?

Umowa handlowa – podstawowe narzędzie współpracy

Umowa to szczególny rodzaj dokumentu, ponieważ stanowi on porozumienie pomiędzy danymi stronami. W sytuacji niedotrzymania zawartych w niej warunków istnieje możliwość pociągnięcia drugiej strony do odpowiedzialności. Bardzo ważne jest zatem sumienne i rzetelne jej sporządzenie tak, aby umowa była w pełni zrozumiała. We współczesnym świecie granice państw ulegają zatarciu, dzięki czemu firmy nie ograniczają się wyłącznie do działań w obrębie swojego kraju. Jednak współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami z różnych państw wymaga odpowiedniego podłoża. Umowa handlowa zapewnia poczucie bezpieczeństwa, jednak co w sytuacji, gdy jest ona sporządzona w obcym języku?

Trudność tłumaczenia umów handlowych

Dobra znajomość języka obcego może okazać się niewystarczająca, ponieważ umowa handlowa zawiera zazwyczaj specjalistyczne słownictwo. Jej przetłumaczenie z języka źródłowego na docelowy może być utrudnione szczególnie, jeżeli nie mieliśmy nigdy do czynienia z terminologią prawniczą bądź ekonomiczną. Waga tego dokumentu wymaga precyzyjności, warto zatem jego przetłumaczenie powierzyć specjalistom.

Profesjonalne biuro tłumaczeń dysponuje zazwyczaj doświadczonymi ekspertami, specjalizującymi się nie tylko w danym języku, ale również w konkretnej dziedzinie. Tłumaczenie umów handlowych wymaga doskonałych umiejętności lingwistycznych w połączeniu z wiedzą z zakresu prawa, ekonomii oraz biznesu. Istotna jest również znajomość sporządzania pism o mocy prawnej. Przekład oryginalnego dokumentu musi być przejrzysty, aby żadna ze stron nie miała żadnych wątpliwości co do zawartych w nim informacji.

Kto wykonuje tłumaczenie umów handlowych?

Umowy handlowe to szeroka kategoria dokumentów, zawieranych nie tylko pomiędzy firmami, ale również pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem indywidualnym. Niezależnie od rodzaju, tłumaczenie dokumentu zawsze powinno być przeprowadzone przez profesjonalnego tłumacza. Wbrew pozorom, nie musi być to tłumacz przysięgły, bowiem przekład umowy handlowej wykonany może być przez tłumacza zwykłego. Nie oznacza to jednak, że nie możemy zwrócić się o pomoc do tłumacza przysięgłego – wręcz przeciwnie. Wybór odpowiedniej usługi zależy wyłącznie od stron umowy handlowej. Tłumaczenie uwierzytelnione niesie za sobą absolutną pewność co do jakości wykonanego przekładu. Dodatkowo opatrzone jest specjalną pieczęcią, która gwarantuje całkowitą zgodność z oryginałem.

Dlaczego warto powierzyć tłumaczenie umów handlowych specjaliście?

Tłumaczenie umów handlowych charakteryzuje się wysokim stopniem trudności. Specyfika języka prawniczego, ekonomicznego oraz biznesowego wymaga doskonałej umiejętności merytorycznego dobrania właściwego odpowiednika w języku obcym. Trudność wynika głównie z faktu, iż jakakolwiek pomyłka w przekładzie doprowadzić może do nieodwracalnych konsekwencji. Współpraca z wykwalifikowanym tłumaczem to gwarancja zapewnienia bezpieczeństwa firmie, które jest niezwykle ważne w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa. Tłumaczenie umów handlowych powinniśmy zatem powierzyć lingwiście, który dodatkowo posiada wykształcenie prawnicze. Wiele biur tłumaczeń oferuje usługę tłumaczenia, wykonaną przez specjalistę z danej dziedziny. Znajomość regulacji prawnych, kodeksu spółek handlowych czy kodeksu cywilnego to absolutna konieczność podczas tłumaczenia umów handlowych z języka źródłowego na docelowy.