You are currently viewing Tłumaczenie uwierzytelnione, przysięgłe, czy poświadczone? Poprawne nazewnictwo tłumaczeń

Tłumaczenie uwierzytelnione, przysięgłe, czy poświadczone? Poprawne nazewnictwo tłumaczeń

W potocznej mowie przyjęło się używanie terminu „tłumaczenie przysięgłe” w odniesieniu do tłumaczeń realizowanych przez tłumacza przysięgłego. Nazewnictwo to spotkać możemy także na wielu stronach internetowych. Jest to jednak określenie błędne. Jaki termin jest zatem poprawny – tłumaczenie uwierzytelnione czy poświadczone?

Czy tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia przysięgłe?

W języku polskim istnieje wiele zwrotów używanych w sposób niepoprawny.

Doskonałym przykładem tego typu sytuacji jest stosowanie terminu „tłumaczenie przysięgłe” na tłumaczenia wykonane przez tłumacza przysięgłego. Słownik języka polskiego opisuje tłumacza przysięgłego jako osobę „uprawnioną do wykonywania pewnej funkcji na podstawie urzędowo złożonej przysięgi”. Zgodnie z tą definicją, określenie „przysięgły” odnosi się wyłącznie do osoby, wykonującej tego typu tłumaczenie – natomiast nie do samej czynności. Tłumacz przysięgły zobowiązany jest do złożenia przysięgi przed Ministrem Sprawiedliwości. W jej treści znajduje się termin „tłumacz przysięgły”, mamy zatem pewność, iż określenie to w odniesieniu do osoby jest poprawne.

Poświadczenie a uwierzytelnienie tłumaczenia

Ustawa odnosząca się do zawodu tłumacza przysięgłego zawiera w swoim przedmiocie termin „poświadczania tłumaczeń”. Zwrot ten wymieniony jest jako jedno z praw osoby wykonującej tego typu tłumaczenia. W treści ustawy nie ma natomiast zawartego określenia „tłumaczenie przysięgłe” bądź „tłumaczenie uwierzytelnione”. Mimo tego drugie z nich uważane jest za poprawne, bowiem czasownik „uwierzytelnić” oznacza potwierdzenie przez daną osobę autentyczności dokumentu, a tym samym zagwarantowanie pełnej zgodności czynności z prawem.

Pomimo błędnego stosowania terminu „tłumaczenie przysięgłe”, zwrot ten jest akceptowalny w mowie potocznej oraz pisemnej. Wiele terminów stworzonych zostało dla ułatwienia i szybszego skojarzenia określenia z odpowiednim znaczeniem.

Trzy terminy stosowane dla określenia jednego dokumentu

Popularność stosowania zwrotu „tłumaczenie przysięgłe” w odniesieniu do poświadczonego dokumentu wiąże się ze skojarzeniem nazwy z terminem  „tłumacz przysięgły”.

W rzeczywistości  tłumaczenia przysięgłe nie istnieją. Tłumacze przysięgli sporządzają tłumaczenia poświadczone – tak nazwane są one w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne są także nazwy tłumaczenie uwierzytelnione lub wierzytelne.