You are currently viewing Tłumaczenie uwierzytelnione z oryginału czy z kopii?

Tłumaczenie uwierzytelnione z oryginału czy z kopii?

Tłumaczenia uwierzytelnione to szczególna kategoria tłumaczeń, ponieważ muszą one być wykonane przez osobę, która posiada odpowiednie uprawnienia. Istotnym pytaniem może być kwestia, czy tłumaczenie uwierzytelnione musi być wykonane na podstawie oryginału czy kopii? 

Tłumaczenie i poświadczenie dokumentu o mocy prawnej 

Dokumenty o mocy prawnej rządzą się własnymi prawami. Doskonale jest to widoczne, gdy musimy wykonać tłumaczenie aktu urodzenia, dowodu rejestracyjnego czy innego rodzaju dokumentu urzędowego. Przede wszystkim, tłumaczenie takie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego. Posiada on specjalne uprawnienia oraz kompetencje, które upoważniają go do wykonania tego typu tłumaczenia. Tłumacz przysięgły poświadcza realizację tłumaczenia pieczęcią oraz własnym podpisem. Zazwyczaj wykonanie tłumaczenia tego typu są wykonywane  na życzenie urzędów na podstawie oryginalnego dokumentu. Istnieją jednak sytuacje, w których tłumacz przysięgły może wykonać tłumaczenie w oparciu o kopię lub skan dokumentu. Muszą jednak być spełnione pewne warunki, aby przetłumaczony dokument zachował swoją ważność. 

Tłumacz wykonujący tłumaczenie na podstawie kopii dokumentu musi dodać adnotację, która wskazuje na wykonanie tłumaczenia na podstawie nieoryginalnego dokumentu. Klauzula tego typu jest niezbędna i została precyzyjnie opisana w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Odpowiedni artykuł mówi, że w sporządzonym tłumaczeniu uwierzytelnionym oraz w odpisach należy stwierdzić, były one tłumaczone w oparciu o oryginał czy  kopię.

Kiedy wymagane jest tłumaczenie uwierzytelnione na podstawie oryginału? 

Tłumaczenia uwierzytelnione wykonane na podstawie kopii lub skanu bywają uznawane przez niektóre instytucje i organy administracji publicznej. Uczelnie wyższe zasadniczo akceptują tłumaczenia uwierzytelnione wykonane na podstawie kopii (np. tłumaczenia dyplomów, suplementów, świadectw). Zdarzają się jednak sytuacje, w których tłumaczenie z klauzulą poświadczającą może okazać się niewystarczające. Urzędnik może wymagać tłumaczenia uwierzytelnionego powstałego w oparciu o oryginał. Najczęściej ma to miejsce w Urzędzie Stanu Cywilnego (np. akty urodzenia, zgonu, ślubu) bądź w wydziale komunikacji, podczas rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy. Tłumaczenie dokumentów sądowych także powinno być poświadczone w oparciu o oryginał (np. wyroki, decyzje, postanowienia). Aby jednak uniknąć tego rodzaju nieporozumień, osoba zlecająca wykonanie tłumaczenia powinna dowiedzieć się, czy dana instytucja bądź określony podmiot wymaga tłumaczenia uwierzytelnionego na podstawie oryginału, czy też możliwe jest przedłożenie tłumaczenia uwierzytelnionego poświadczonego w oparciu o kopię lub skan. Obowiązek sprawdzenia szczegółów wymaganych przez konkretny urząd leży wyłącznie po stronie osoby zamawiającej tłumaczenie. Zadaniem tłumacza przysięgłego jest przetłumaczenie oraz poświadczenie dokumentu zgodnie ze zleceniem Klienta.