You are currently viewing Transkreacja – tłumaczenie kreatywne

Transkreacja – tłumaczenie kreatywne

Transkreacja uważana jest za rodzaj tłumaczenia dla zaawansowanych. Przekład tego typu wymaga szczególnych umiejętności – doskonałej znajomości języka, niuansów realiów kulturowych oraz kreatywności. Zlecenie wykonania transkreacji powinniśmy zatem powierzyć doświadczonemu tłumaczowi, który zawrze w tłumaczeniu wszelkie szczegóły i drobiazgi.

Wyjątkowy charakter tłumaczeń kreatywnych

Niedoświadczony tłumacz w dziedzinie przekładów kreatywnych wykonać może zlecenie na pozór w sposób bezbłędny, jednak okazać się może, iż efekt końcowy nie jest w pełni zadowalający dla osoby zlecającej usługę. Powodem nieścisłości może być niewłaściwe podejście tłumacza do treści. Istnieje wiele tekstów, które nie powinny być tłumaczone w sposób dosłowny, wymagają one bowiem niekiedy napisania od nowa. Wówczas przed tłumaczem stoi nie lada wyzwanie – musi on stworzyć treść z dokładnym zachowaniem zamiaru autora, stylu, kontekstu oraz tonu.

Transkreacja jest zatem niezwykle wymagającym przekładem, znacznie różniącym się od innych tłumaczeń.Tłumaczenia kreatywne są tworzeniem nowego tekstu, którego celem jest wywarcie na odbiorcy określonych emocji, takich, jakie wywołać mógłby oryginał. Realizacja transkreacji opiera się zatem na dokładnym zrozumieniu tekstu źródłowego i wyodrębnieniu efektu, jaki przekład ma wzbudzić u odbiorcy. Jednocześnie tłumacz nie może opierać się na tekście źródłowym, lecz na stworzonej własnej treści.

Transkreacja – szeroko pojęta kreatywność i sztuka

Początkowo słowo transkreacja używane było wyłącznie przez specjalistów z dziedziny reklamy oraz marketingu. Obecnie terminem tym posługują się zawodowi tłumacze, project managerzy czy korektorzy. Nie należy jednak zapominać o pierwotnym założeniu tłumaczeń kreatywnych – nadal muszą one wzbudzać w odbiorcy te same emocje, co oryginał. Istotne jest pełne oddanie kontekstu znaczeniowego. Transkreacja obejmuje zatem już nie tylko przekłady z obrębu reklamy i marketingu, ale również treści związane ze sztuką oraz ogólnie pojętą kreatywnością – np. grafiki, nagrania video, audio, gry komputerowe bądź strony internetowe.

Rodzaj realizowanych przez danego tłumacza tłumaczeń w dużej mierze uzależniony jest od dziedziny, w jakiej najlepiej się on odnajduje. Tłumacz musi dobrze orientować się w kulturze obu krajów – wówczas jest w stanie zrozumieć zawarte w tekście niuanse, zamysły autora, a tym samym może on w pełni oddać charakter tekstu.Kreatywne treści przepełnione są szczegółami, umieszczonymi między wierszami. Ważne jest także posiadanie wiedzy z zakresu społeczeństwa, aby móc wyodrębnić tło zawarte w tekście. Istotna jest również znajomość grupy docelowej, do której tłumaczenie ma być skierowane. Tłumacz może wtedy w efektywny sposób dotrzeć do odbiorcy.