You are currently viewing W jakich przypadkach wymagane jest tłumaczenie aktu urodzenia?

W jakich przypadkach wymagane jest tłumaczenie aktu urodzenia?

Akt urodzenia to dokument o mocy prawnej, który wymaga tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. Istnieje kilka sytuacji, które wymagają przedłożenia tłumaczenia aktu urodzenia. Kiedy najczęściej jest ono wymagane? 

Jakie informacje znajdują się na akcie urodzenia?

Akty urodzenia zawierają bardzo dużo informacji. Tłumaczenie aktu urodzenia musi być jednoznaczne, poprawne i w pełni zgodne z oryginałem. 

Aby otrzymać, akt urodzenia konieczne jest zgłoszenie narodzin w Urzędzie Stanu Cywilnego w ciągu 14 dni od chwili narodzin dziecka. W Polsce akt urodzenia możemy uzyskać na trzy sposoby: przez Internet, w urzędzie lub drogą listowną. 

Akt urodzenia jest dokumentem urzędowym, dlatego też musi mieć odpowiednią formę. Zawiera on imię lub imiona dziecka, nazwisko dziecka, płeć, datę i miejsce urodzenia, imię (imiona) i nazwisko rodowe ojca, imię (imiona) i nazwisko rodowe matki, daty urodzenia rodziców, miejsce zamieszkania rodziców.

Kto przetłumaczy akt urodzenia?

Tłumaczenie aktu urodzenia należy powierzyć doświadczonemu tłumaczowi przysięgłemu danego języka. 

Istnieje wiele sytuacji wymagających przedłożenia przetłumaczonego aktu urodzenia. Najczęściej wykonanie tłumaczenia zlecane jest przez rodziców, których dziecko urodziło się poza granicami państwa. 

Tłumaczenie aktu urodzenia będzie wymagane, gdy konieczne będzie nadanie numeru PESEL osobie urodzonej poza granicami Polski. Rodzice dziecka, chcąc uzyskać np.  polski paszport, muszą udać się w tym celu do odpowiedniego urzędu, gdzie należy przedłożyć omawiany dokument. 

Inną sytuacją wymagającą tłumaczenia aktu urodzenia jest prowadzenie w polskim sądzie spraw spadkowych. Gdy dziecko jest jednym ze spadkobierców, a urodziło się poza granicami kraju, przedłożyć musi tłumaczenie aktu urodzenia. Wykonanie uwierzytelnionego tłumaczenia będzie także konieczne podczas starania się np. o alimenty, jeżeli dziecko urodziło się poza granicami Polski, a jeden z rodziców jest Polakiem. Sytuacją wymagającą tłumaczenia aktu urodzenia jest również zawarcie związku małżeńskiego, jeżeli jedna z osób urodziła w poza granicami Polski.

Nie są to oczywiście jedyne sytuacje, które wymagają tłumaczenia aktu urodzenia. Niemniej są one najczęstszymi powodami wykonywania tłumaczenia poświadczonego aktu urodzenia.