You are currently viewing W jakich sytuacjach niezbędne jest tłumaczenie symultaniczne?

W jakich sytuacjach niezbędne jest tłumaczenie symultaniczne?

Tłumaczenie symultaniczne to jedno z najbardziej wymagających tłumaczeń. Niezbędna jest w przypadku tego tłumaczenia nie tylko doskonała znajomość danego języka obcego, ale także posiadanie określonych predyspozycji  oraz cech osobowościowych. W jakich sytuacjach niezbędne jest tłumaczenie symultaniczne?

Podczas jakich wydarzeń wykonuje się tłumaczenie symultaniczne? 

Tłumaczenie symultaniczne to jeden z rodzajów tłumaczenia ustnego. Tłumacz wykonuje tłumaczenie praktycznie równolegle z przemową prelegenta. Ogólnie rzecz ujmując, tego typu tłumaczenia są niezbędne podczas spotkania grupy ludzi mówiących w różnych językach. Najważniejszym celem tłumaczenia symultanicznego jest przetłumaczenie treści w taki sposób, aby w pełni skupić uwagę uczestników na omawianym temacie. Tłumaczenie równoległe do wypowiedzi mówcy pozwala uczestnikom w pełni uczestniczyć w konferencji w czasie rzeczywistym. Atutem tego rodzaju tłumaczenia jest możliwość odbywania się go jednocześnie w wielu językach. 

Tłumaczenia symultaniczne wykorzystywane są podczas międzynarodowych spotkań, konferencji, obrad, kongresów, szkoleń, seminariów, targów, sympozjów, prelekcji, imprez sportowych bądź wydarzeń kulturalnych. Globalizacja i otwarcie granic sprawia, że tego rodzaju spotkań jest coraz więcej. Rośnie więc zapotrzebowanie na wykonywanie tłumaczeń symultanicznych.

Jak wygląda tłumaczenie symultaniczne? 

Tłumacz symultaniczny musi cechować się bardzo dobrą znajomością języka obcego. Ponadto, musi charakteryzować się ogromną odpornością na stres i presję czasu, podzielnością uwagi, nienaganną dykcją oraz znakomitym refleksem. Istotny jest właściwy dobór słów, aby w pełni oddać sens wypowiedzi prelegenta. Tłumaczenie symultaniczne wymaga ogromnej koncentracji, dlatego tłumaczenie to wykonywane jest przez dwóch tłumaczy, którzy zmieniają się co około 30 minut 

Tłumacz symultaniczny pracuje w dźwiękoszczelnej kabinie, podczas gdy prelegent wygłasza swoją wypowiedź do mikrofonu. Treść dociera do tłumacza przez słuchawki, a następnie w czasie rzeczywistym jest ona przez niego tłumaczona. Słuchacze wyposażeni są natomiast w specjalne odbiorniki oraz słuchawki, przez które dociera do nich przetłumaczona treść. 

Tłumacze muszą być bardzo dobrze przygotowani do pełnienia zawodu tłumacza symultanicznego. Oprócz doskonałej znajomości języka, muszą znać uwarunkowanie kulturowe danego kraju. Nie bez znaczenia jest także nieustanne kształcenie swojego warsztatu, poznawanie nowej terminologii, języka potocznego czy skrótów myślowych. Języki branżowe wraz z rozwojem technologii ewoluują, a nazewnictwo zmienia się. Zawód ten przeznaczony jest zatem dla ekspertów językowych, ponieważ w trakcie tłumaczenia symultanicznego tłumacz nie ma czasu na długie analizy, poszukiwanie odpowiedzi w słownikach czy w bazach terminologicznych. Tłumaczenie symultaniczne musi być wykonywane tu i teraz.