You are currently viewing Wszystko, co należy wiedzieć o języku migowym

Wszystko, co należy wiedzieć o języku migowym

Język migowy jest sekwencją umownych znaków i symboli

Jego głównymi elementami są gesty dłoni oraz mimika twarzy. Język ten służy do porozumiewania się bez wykorzystywania słuchu. Posługują się nim przede wszystkim osoby, u których zmysł słuchu został uszkodzony bądź jest całkowicie utracony, co uniemożliwia komunikację z użyciem dźwięku. Język migowy jest jednym z najciekawszych istniejących języków.

Historia języka migowego

W XVI wieku rozpoczęto pracę nad językiem, który umożliwiłby komunikację osobom niesłyszącym. Jednak gwałtowny rozwój języka migowego rozpoczął się wraz z otworzeniem szkół dla osób pozbawionych zmysłu słuchu. Szkoły otwierano między XVIII a XIX wiekiem. Stworzenie takich placówek umożliwiło opracowanie jednego systemu znaków, który później przekazany został uczniom. Ważne było to, aby taki system utrwalił się i służył następnym pokoleniom. Pierwsza szkoła dla osób niesłyszących w Polsce powstała 1817 roku – ten okres można uznać za początek tworzenia polskiego języka migowego. Placówkę otwarto w Warszawie, a jej założycielem był ksiądz Jakub Falkowski.

Czy język migowy jest uniwersalny?

Język migowy często uznawany jest za powszechny i uniwersalny, niestety to bardzo mylne stwierdzenia. W różnych krajach język migowy może wyglądać całkiem inaczej. Jest to uzależnione od rodzaju języka używanego na danym obszarze geograficznym. Ciekawym faktem jest również to, że język migowy często ma swoją odmianę również w gwarze, która pojawia się w danym państwie, a nawet w języku potocznym.

Belgia jest krajem, gdzie ustanowiono kilka języków urzędowych – bezpośrednio wpływa to również na język migowy. Dlatego w tym kraju można wyróżnić dwie wersje języka migowego. Jedna z nich obejmuje odmianę języka migowego belgijskiego z elementami francuskiego, a druga ma swoje podstawy we flamandzkim języku migowym. Podobna sytuacja występuje w Hiszpanii, gdzie również funkcjonują dwie wersje języka migowego (odmiana hiszpańska i katalońska). W Irlandii czy Wielkiej Brytanii obowiązuje tylko jeden język mówiony, natomiast wersji języka migowego jest kilka. To bardzo interesujące zjawisko, które uwarunkowane zostało historycznie.

Warto jednak zaznaczyć, że tak, jak w przypadku języka mówionego, w języku migowym możemy również wyodrębnić grupy językowe. Osobom, które posługują się austriackim językiem migowym o wiele łatwiej będzie się komunikować z osobą,wykorzystującą odmianę niemiecką, niż z osobą posługującą się wersją włoską czy hiszpańską.

 

język migowy

Międzynarodowa forma języka migowego

Mimo tego, że w wielu państwach pojawiły się różne wersje języka migowego, warto dodać, że istnieje międzynarodowa forma takiego porozumiewania się. International Sign jest wykorzystywany głównie na konferencjach o charakterze międzynarodowym. To język pomocniczy, nie posiadający zasad gramatycznych. Opiera się on przede wszystkim na gestach, które uwzględniając pewien kontekst nabierają znaczenia. Natomiast słownictwo tej międzynarodowej odmiany jest czerpane z języka ojczystego osoby mówiącej.

Historia języka migowego, jego struktura i zastosowanie to bardzo interesujące dziedziny występujące w lingwistyce. Warto poznać ten język. Jego nauka wymaga pewnej motywacji, jednak jest bardzo satysfakcjonująca i daje wiele możliwości.