You are currently viewing Wycena tłumaczenia – pisemne, ustne, uwierzytelnione

Wycena tłumaczenia – pisemne, ustne, uwierzytelnione

Decydując się na skorzystanie z usług profesjonalnego biura tłumaczeń, wiele osób zastanawia się, w jaki sposób dany rodzaj tłumaczenia bywa wyceniany. Oczywiście wiele zależy do rodzaju tłumaczenia, bowiem każde z nich różni się między sobą poziomem skomplikowania. Wycena tłumaczenia jest bardzo zróżnicowana, warto jednak orientować się w kwestii zmiennych, które mogą mieć wpływ na koszt zleconego przez nas tłumaczenia specjaliście w tej dziedzinie.

Tłumaczenie zwykłe vs. uwierzytelnione

Wykonanie tłumaczenia, które doskonale odda istotę treści napisanej bądź wypowiedzi, bywa niekiedy ogromnym wyzwaniem. Trudności pojawić się mogą szczególnie podczas realizacji tłumaczeń specjalistycznych. Branżowa terminologia wyróżnia się konkretną specyfiką, jej znajomość jest zatem konieczna, aby móc wykonać w pełni profesjonalne i zrozumiałe dla odbiorcy tłumaczenie. Wiele osób uważa, iż wystarczy znać słownictwo języka obcego oraz zasad gramatycznych, aby móc zrealizować dane tłumaczenie. Rzeczywistość jest zgoła odmienna, bowiem każdy język obcy przepełniony jest skrótami myślowymi, slangiem czy wpływ na niego ma także kultura oraz historia danego kraju. Oznacza to, że chcąc mieć pewność, iż tłumaczenie zostanie wykonane w sposób profesjonalny, konieczne jest powierzenie go osobie doświadczonej.

Oczywiście cena danego rodzaju tłumaczenia różnić się może w zależności od konkretnego biura tłumaczeń. Jednak na jego koszt wpływ ma zazwyczaj kilka zmiennych, które powszechnie uznawane są przez każde biuro. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę język źródłowy bądź też docelowy, jakiego tłumaczenie będzie dotyczyło. Tłumaczenia języków popularnych – np. j. angielski – bywają znacznie tańsze, niż tłumaczenia języków, którymi nie operuje zbyt duży odsetek tłumaczy. Kolejnym czynnikiem jest rodzaj tłumaczenia. Zdecydowanie mniej zapłacimy za tłumaczenie zwykłe niż za tłumaczenie uwierzytelnione. Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego, a osoba go wykonująca posiadać musi specjalne uprawnienia. Oczywiście dysponować powinna także wiedzą z zakresu prawa – co oczywiście również wpływa na fakt, iż cena tłumaczenia uwierzytelnionego bywa wyższa niż zwykłego.

Tłumaczenie treści specjalistycznych

Kolejnym czynnikiem, mającym wpływ na cenę tłumaczenia, jest stopień jego trudności. Specjalistyczne treści – np. obejmujące branżę techniczną, inżynieryjną, medyczną, farmaceutyczną – wymagają dodatkowej wiedzy od tłumacza. Operować on musi słownictwem charakterystycznym dla danej specjalizacji, jak i posiadać wiedzę w owym zakresie, bowiem wyłącznie znajomość branżowej terminologii okazać się może niewystarczająca.

Wycena tłumaczenia a termin realizacji

Zmienną, mającą wpływ na cenę tłumaczenia, jest także termin realizacji. Wyróżnia się tłumaczenia normalne, przyspieszone oraz ekspresowe. Oczywiście tutaj bez wątpienia domyślić się możemy, iż im szybciej zależy nam na wykonaniu tłumaczenia, tym jego cena może być wyższa.

W wielu biurach tłumaczeń spotkać się możemy także z wyceną tłumaczenia w odniesieniu do cech szczególnych – np. pisma odręcznego bądź dokumentu nieczytelnego. Są to wbrew pozorom ważne czynniki, mające wpływ na realizację zlecenia. Przetłumaczenie treści tego typu zająć może bowiem znacznie więcej czasu, niż tekst czytelny.

Warto nadmienić, iż wycena tłumaczeń pisemnych uzależniona jest od ilości znaków ze spacjami realizacji końcowej, natomiast tłumaczenia ustne zależne są od ilości godzin – czyli czasu, który tłumacz poświęcić musiał na wykonanie tłumaczenia.