You are currently viewing Wymagania językowe na rynku pracy

Wymagania językowe na rynku pracy

Współczesny rynek pracy znacznie różni się od modelu sprzed kilkunastu lat. Znajomość języka obcego była niezwykle ceniona przez pracodawców i niejednokrotnie warunkowała zatrudnienie kandydata ubiegającego się o dane stanowisko. Pracownik posługujący się językiem obcym stanowił ogromną wartość dla firmy, ponieważ możliwa była wówczas komunikacja z zagranicznym kontrahentem bądź klientem.

Język angielski nie wystarczy

Globalizacja i postęp niemal w każdej dziedzinie naszego życia sprawiły, że granice państw ulegają coraz większemu zacieraniu się. Zagraniczne firmy mają swoje oddziały w wielu państwach na całym świecie. W związku z tym sprawne funkcjonowanie działalności możliwe jest przy udziale pracowników o określonych umiejętnościach. Kandydat ubiegający się o dane stanowisko posiadać musi nie tylko wiedzę z danej dziedziny, ale również posługiwać się konkretnym językiem obcym. Język angielski wciąż jest najpopularniejszym językiem na świecie, ale na rynku pracy stał się niejako oczywistością.

Współpraca z zagranicznymi sąsiadami

Wymagania językowe względem potencjalnego kandydata są znacznie większe niż kilkanaście lat temu. Wspomniany język angielski nie robi na pracodawcach wrażenia, dlatego też kandydat ubiegający się o dane stanowisko musi wyróżnić się na tle konkurencji. Dużą wartość dla pracodawcy stanowi osoba posługująca się więcej niż jednym językiem obcym. Położenie naszego kraju na kontynencie europejskim sprawia, iż wiele firm wymaga od swoich pracowników znajomości języka naszych zachodnich sąsiadów. Wymiana handlowa z państwem niemieckim jest dla wielu firm możliwością osiągnięcia ogromnych zysków. Sprawna i skuteczna komunikacja niejednokrotnie warunkuje podjęcie współpracy. Pracownik posługujący się językiem niemieckim jest zatem doskonałym pośrednikiem pomiędzy stronami.

Prężnie rozwija się również współpraca handlowa pomiędzy Polską i Rosją. Wbrew pozorom, na kontakty biznesowe nie mają żadnego wpływu potyczki na arenie politycznej. Wiele firm poszukuje specjalistów w danej branży, posługujących się językiem rosyjskim.

Jakich języków obcych warto się uczyć?

Naukę języka obcego rozpocząć możemy w każdym wieku. Biegłe posługiwanie się językiem niekoniecznie musi być potwierdzone certyfikatem, bowiem zazwyczaj podczas rekrutacji na dane stanowisko sprawdzane są umiejętności językowe. Warto jest podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć szanse na znalezienie lepiej płatnej pracy. Zanim jednak rozpoczniemy naukę powinniśmy zorientować się, jakie języki obce są obecnie pożądane na rynku pracy bądź jakie są językami przyszłości. Analiza rynku może nam zasugerować, iż język chiński umożliwi wielu firmom współpracę z ogromną potęgą gospodarczą z kontynentu azjatyckiego. Chiny mają duży wpływ na sytuację gospodarczą całego świata. Szturmem podbijają zagraniczne rynki, a świadoma rezygnacja ze współpracy z Chinami przynieść może firmie duże straty. Ekspert w danej dziedzinie posługujący się językiem chińskim to dla pracodawcy atrakcyjny kandydat. W przyszłości wymagania językowe na rynku pracy dotyczyć mogą również języka arabskiego bądź tureckiego.