444444
3323 == 25

Konsekutywne tłumaczenie

Konsekutywne tłumaczenie

Konsekutywne tłumaczenie to ustna translacja treści wygłaszanych przez inną osobę. Mówca po wypowiedzeniu części przemowy robi przerwę, wówczas tłumacz, zwracając się do zgromadzonych osób dokonuje przekładu. Zazwyczaj tłumaczenia tego typu niezbędne są podczas spotkań biznesowych, szkoleń, negocjacji czy konferencji prasowych.

Konsekutywny tłumacz

Z uwagi na swój charakter tłumaczenia konsekutywne są niezwykle trudne, bowiem wymagają od tłumacza – który znajduje się w bliskim otoczeniu mówcy – nie tylko perfekcyjnej znajomości języka obcego, ale również niezwykłej koncentracji oraz pamięci. Częstotliwość wykonywanych przez mówcę przerw może być różna. Dłuższy fragment wymagający translacji dla słuchaczy jest bardziej komfortową sytuacją, bowiem tłumacz może lepiej rozumieć sens przemówienia, dzięki czemu precyzyjniej odda sens wypowiedzi. Jednak wymaga to od niego niezwykłego skupienia oraz pamięci, gdyż musi on wyłapać najistotniejsze punkty przemowy.

Ustne tłumaczenie wypowiedzi

Konsekutywne tłumaczenie charakteryzuje fakt, iż tłumacz musi tak przełożyć wypowiedź, aby słuchacze zinterpretowali ją dokładnie w takie sposób, jakiego oczekuje mówca. Niezwykle ważną umiejętnością, jaką posiadać musi tłumacz, jest sporządzanie notatek. Sprawny system oparty na zapisywaniu słów kluczowych oraz wszelkiego typu skrótów pomaga w późniejszym translacji oraz przekazaniu wypowiedzi. Warto mieć na uwadze, iż przetłumaczona treść jest nieco krótsza od pierwotnego przemówienia. Wiąże się to z koniecznością dokonania dokładnej analizy wypowiedzi mówcy oraz wyodrębnienia z niej najistotniejszych informacji.

Formularz kontaktowy

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres: ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.
Telefon: +48 61 657 94 52 lub 607 177 796
Fax: +48 61 639 46 19
Mail: biuro@btspoznan.eu
strona: www.btspoznan.eu

Biuro czynne:
Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

Zapraszamy do współpracy!