Konsekutywne tłumaczenie

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Konsekutywne tłumaczenie to ustna translacja treści wygłaszanych przez inną osobę. Mówca po wypowiedzeniu części przemowy robi przerwę, wówczas tłumacz, zwracając się do zgromadzonych osób dokonuje przekładu. Zazwyczaj tłumaczenia tego typu niezbędne są podczas spotkań biznesowych, szkoleń, negocjacji czy konferencji prasowych.

Konsekutywny tłumacz

Z uwagi na swój charakter tłumaczenia konsekutywne są niezwykle trudne, bowiem wymagają od tłumacza – który znajduje się w bliskim otoczeniu mówcy – nie tylko perfekcyjnej znajomości języka obcego, ale również niezwykłej koncentracji oraz pamięci.
Częstotliwość wykonywanych przez mówcę przerw może być różna. Dłuższy fragment wymagający translacji dla słuchaczy jest bardziej komfortową sytuacją, bowiem tłumacz może lepiej rozumieć sens przemówienia, dzięki czemu precyzyjniej odda sens wypowiedzi. Jednak wymaga to od niego niezwykłego skupienia oraz pamięci, gdyż musi on wyłapać najistotniejsze punkty przemowy.

Ustne tłumaczenie wypowiedzi

Konsekutywne tłumaczenie charakteryzuje fakt, iż tłumacz musi tak przełożyć wypowiedź, aby słuchacze zinterpretowali ją dokładnie w takie sposób, jakiego oczekuje mówca. Niezwykle ważną umiejętnością, jaką posiadać musi tłumacz, jest sporządzanie notatek. Sprawny system oparty na zapisywaniu słów kluczowych oraz wszelkiego typu skrótów pomaga w późniejszym translacji oraz przekazaniu wypowiedzi.
Warto mieć na uwadze, iż przetłumaczona treść jest nieco krótsza od pierwotnego przemówienia. Wiąże się to z koniecznością dokonania dokładnej analizy wypowiedzi mówcy oraz wyodrębnienia z niej najistotniejszych informacji.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych