Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumaczenia techniczne w BTS

Tłumaczenia techniczne dotyczą translacji wszelkiego rodzaju materiałów o charakterze inżynieryjnym, m.in. specyfikacji, instrukcji obsługi, broszur informacyjnych, kart produktów czy opisów katalogowych. Mogą obejmować różne specjalistyczne zagadnienia i dziedziny. Biuro tłumaczeń BTS oferuje tłumaczenia techniczne na najwyższym poziomie wykonawczym, m.in. dla branży technologicznej, budowlanej, rolniczej czy motoryzacyjnej.

Tłumaczenia techniczne

Podczas pracy nad projektem tłumaczenia technicznego, kluczowym czynnikiem jest zadbanie o spójność i jakość translacji. Rozwiązaniem znacząco wspierającym ten proces jest wierna lokalizacja poszczególnych zagadnień oraz optymalne dostosowanie ich do odmiennych zasad językowych. Dotyczy to dokumentacji każdego typu – zarówno projektowych czy przetargowych, jak i dotyczących budowy maszyn lub urządzeń. Dzięki dostępności glosariuszy oraz możliwości zastosowania fachowych narzędzi, we wszystkich tłumaczeniach utrzymywana może być pożądana jedność terminologiczna. Każde tłumaczenie obligatoryjnie obejmowane jest także klauzulą poufności. Dzięki temu, zlecając przekład techniczny w biurze BTS można mieć pewność, że zachowane zostanie stuprocentowe bezpieczeństwo dokumentów, tajemnic handlowych czy praw patentowych.

Specyfika tłumaczeń technicznych

Cechą charakterystyczną materiałów poddawanych tłumaczeniom technicznym jest obecność różnych elementów graficznych. Bez odpowiednich ilustracji oraz grafik, bardzo trudne byłoby zredagowanie przejrzystej i kompletnej instrukcji obsługi lub dokumentacji urządzenia. Dokumenty wymagające tłumaczenia technicznego są też często dostarczane w formatach znacząco utrudniających możliwości samodzielnej edycji, co przekłada się na konieczność wykonania całego zapisu inżynieryjnego w języku docelowym praktycznie od nowa. Tłumaczenia w formie edytowalnej mogą być natomiast sprawnie zaadoptowane do wymogów projektu docelowego. Precyzyjny i wierny przekład ma szczególne znaczenie w przypadku materiałów zawierających specjalistyczne wytyczne o charakterze technicznym. Żaden producent, dystrybutor lub wykonawca nie może bowiem pozwolić sobie na nieścisłości w odczycie zamieszczonych treści lub grafik.

Kompleksowa obsługa tłumaczeń

Wykonanie przekładu technicznego wymaga odpowiedniego poziomu wiedzy z określonej dziedziny, a także bardzo dobrej znajomości specyficznego dla każdej branży słownictwa. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia osobistego doświadczenia tłumacza oraz jego ciągłego rozwoju. Fachowiec zajmujący się translacją materiałów technicznych musi być na bieżąco z nowościami w swojej specjalizacji, a tym samym stale poszerzać opanowaną terminologię. Nie przypadkowo istotnym czynnikiem wpływającym na jakość przekładu jest odpowiedni dobór wykonawcy do realizowanego projektu. Biuro tłumaczeń BTS jest w stanie zapewnić wykonanie dokładnej i szczegółowej translacji technicznej przez specjalistę w swojej dziedzinie, włącznie z uwzględnieniem merytorycznej weryfikacji treści przez eksperta.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych