Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumaczenia przysięgłe francuskie

Tłumaczenia przysięgłe na język francuski dotyczą między innymi:

• Odpisy z ksiąg wieczystych, KRS itp. • Dokumentacja finansowa tj. sprawozdania, faktury czy wyciągi bankowe. • Umowy – handlowe, leasingu, spółek, pożyczki, ubezpieczenia czy zleceń. • Zaświadczenia z urzędów francuskich lub polskich. • Dowody osobiste, paszporty. • Świadectwa pracy, inne dokumenty od poprzednich pracodawców. • Dokumentacja urzędowa – pełnomocnictwa, akty notarialne, ślubu, zgonu czy urodzin. • Dokumenty samochodowe – dowody rejestracyjne, umowy kupna/sprzedaży czy faktury. • Dyplomy, świadectwa, certyfikaty a także wszelka inna dokumentacja poświadczająca dany poziom wykształcenia.

Tłumaczenia przysięgłe francuskie – Firma BTS

konieczne są podczas tłumaczenia wszelkich dokumentów, które następnie chcemy wykorzystać w urzędach w innym kraju. Tłumacz przysięgły potwierdza tłumaczenie swoją pieczęcią oraz podpisem i wówczas otrzymuje ono moc prawną. Oprócz tłumaczeń przysięgłych na język francuski oferujemy Państwu także tłumaczenia ustne, pisemne, specjalistyczne oraz techniczne na wiele języków. W naszej ofercie znajdziecie Państwo tłumaczenia na wszystkie języki europejskie oraz kilkanaście światowych. Między innymi są to: Albański, angielski, arabski, bośniacki, bułgarski, chiński, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, flamandzki, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, holenderski, japoński, khmerski, koreański, litewski, łotewski, macedoński, mołdawski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski oraz inne. Zapraszamy do kontaktu!

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych