Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumaczenie symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne to rodzaj translacji ustnej, wymagający szczególnych umiejętności od tłumacza – refleksu, odporności na stres, niezwykłej koncentracji oraz podzielności uwagi.

Specyficzny charakter translacji symultanicznych

Tłumaczenie tego typu wymaga dźwiękoszczelnej kabiny, w której konieczna jest obecność dwóch tłumaczy. Mówca, korzystając z mikrofonu kieruje swoją wypowiedź do odbiorców, którzy przy pomocy odbiorników oraz słuchawek mogą wysłuchać przetłumaczoną treść. Tłumacz symultaniczny przebywający w tym czasie w kabinie dźwiękoszczelnej otrzymuje za pośrednictwem słuchawek wypowiedź mówcy i w sposób natychmiastowy przekazuje jej tłumaczenie poprzez mikrofon słuchaczom.

Tłumaczenie symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne to niezwykle wymagająca czynność. Tłumacz musi posiadać niezwykłą podzielność uwagi, nie jest jednak możliwe utrzymanie pełnego skupienia przez dłużej niż 15 minut. Stąd konieczna jest obecność drugiego tłumacza, który dokonuje translacji na zmianę z pierwszym.

Tłumaczenie symultaniczne – słuchanie, rozumienie oraz translacja

Charakter owego przekładu jest niezwykle trudny, tłumacz symultaniczny musi w szybkim tempie dobierać słowa, które doskonale oddadzą sens wypowiedzi. Nie może pozwolić sobie na pominięcie poszczególnych myśli, bowiem wystąpienie może stracić wówczas swoje pierwotne znaczenie. Tłumaczenie symultaniczne jest zatem jednoczesnym słuchaniem, rozumieniem oraz tłumaczeniem otrzymanych treści. Biuro tłumaczeń BTS dysponuje zespołem doświadczonych oraz profesjonalnych tłumaczy, którzy podejmą się każdej realizacji, niezależnie od jej trudności. Usługi translatorskie wykonujemy na najwyższym poziomie, bowiem posiadamy specjalistyczną wiedzę ze zróżnicowanych dziedzin.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych