444444
2718 == 25

Tłumaczenia medyczne

Tłumaczenia medyczne w BTS

Tłumaczenia medyczne dotyczą przekładów różnego rodzaju dokumentacji z zakresu nauk medycznych oraz farmacji, a po części także chemii i biologii. Należą do najbardziej wymagających i skomplikowanych translacji, których realizacja związana jest z dużą odpowiedzialnością. Biuro tłumaczeń BTS oferuje fachowe tłumaczenia medyczne na każdym poziomie zaawansowania językowego.

Tłumaczenia medyczne

Projekty obejmujące tłumaczenia medyczne, dotyczą wielu specjalistycznych materiałów. Najczęściej procesowi lokalizacji poddawana jest szczegółowa dokumentacja medyczna, włącznie z protokołami badań klinicznych. Przekładu na inny język wymagać może także historia choroby pacjenta, karta szpitalna, opis operacji lub wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych. W zakresie tłumaczeń medycznych realizowane są zlecenia dotyczące translacji specjalistycznych publikacji naukowych oraz ulotek lekarstw i przyrządów. Wiele dokumentów ma formę uniwersalną, np. formularze świadomej zgody pacjenta, wypisy z klinik, skierowania na badania czy zwolnienia lekarskie. Tłumaczenia medyczne obejmują też kompleksowe instrukcje aparatury medycznej oraz teksty marketingowe bezpośrednio związane z rynkiem medycznym.

Specyfika tłumaczeń medycznych

Teksty medyczne zawierają wiele eponimów – określeń części anatomicznych oraz jednostek chorobowych, pochodzących od imion i nazwisk ich odkrywców, postaci fikcyjnych lub pacjentów. Niektóre z tych terminów są bardzo rozpowszechnione, jednak w obcych językach zapisywane mogą być w całkowicie odmienny sposób. Tłumaczenia medyczne wymagają też odpowiedniego podejścia do skrótów określeń wielowyrazowych, które nie zawsze funkcjonują na tych samych zasadach. Aby uniknąć błędów w terminologii, tłumacz podejmujący się przekładu medycznego musi wykazać się najwyższym poziomem precyzji oraz brać pod uwagę wszystkie szczegóły. Problemem w tej specjalistycznej dziedzinie bywa także interdyscyplinarność oraz ogólne skomplikowanie większości fachowych tekstów. Bardzo często do ukończenia zlecenia niezbędna okazuje się pomoc specjalisty w konkretnej dziedzinie, np. medycynie ogólnej, kardiologii czy bioinżynierii.

Kompleksowa obsługa tłumaczeń

Materiały medyczne i farmaceutyczne zawierają wiele terminów medycznych, które wywodzą się z greki lub łaciny. Ich brzmienie w większości języków bywa dość podobne, jednak często stanowi dodatkowe utrudnienie dla tłumacza. Niektóre określenia mogą mieć zbliżone nazewnictwo, jednak w sensie znaczeniowym całkowicie się różnią. Realizacja każdego tłumaczenia medycznego wymaga przeprowadzenia wielokrotnej analizy oryginalnego materiału źródłowego oraz dokładnej weryfikacji gotowego tekstu. Proces ten pozwala na wyeliminowanie wszelkich nieścisłości, a jednocześnie daje gwarancję przekazania klientowi tłumaczenia o odpowiedniej wartości merytorycznej. Biuro tłumaczeń BTS z Poznania jest w stanie wykonać profesjonalne przekłady medyczne o zróżnicowanym zastosowaniu, z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa oraz odpowiedniej formy każdej publikacji.