Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumaczenia medyczne w BTS

Tłumaczenia medyczne dotyczą przekładów różnego rodzaju dokumentacji z zakresu nauk medycznych oraz farmacji, a po części także chemii i biologii. Należą do najbardziej wymagających i skomplikowanych translacji, których realizacja związana jest z dużą odpowiedzialnością. Biuro tłumaczeń BTS oferuje fachowe tłumaczenia medyczne na każdym poziomie zaawansowania językowego.

Tłumaczenia medyczne

Projekty obejmujące tłumaczenia medyczne, dotyczą wielu specjalistycznych materiałów. Najczęściej procesowi lokalizacji poddawana jest szczegółowa dokumentacja medyczna, włącznie z protokołami badań klinicznych. Przekładu na inny język wymagać może także historia choroby pacjenta, karta szpitalna, opis operacji lub wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych. W zakresie tłumaczeń medycznych realizowane są zlecenia dotyczące translacji specjalistycznych publikacji naukowych oraz ulotek lekarstw i przyrządów. Wiele dokumentów ma formę uniwersalną, np. formularze świadomej zgody pacjenta, wypisy z klinik, skierowania na badania czy zwolnienia lekarskie. Tłumaczenia medyczne obejmują też kompleksowe instrukcje aparatury medycznej oraz teksty marketingowe bezpośrednio związane z rynkiem medycznym.

Specyfika tłumaczeń medycznych

Teksty medyczne zawierają wiele eponimów – określeń części anatomicznych oraz jednostek chorobowych, pochodzących od imion i nazwisk ich odkrywców, postaci fikcyjnych lub pacjentów. Niektóre z tych terminów są bardzo rozpowszechnione, jednak w obcych językach zapisywane mogą być w całkowicie odmienny sposób. Tłumaczenia medyczne wymagają też odpowiedniego podejścia do skrótów określeń wielowyrazowych, które nie zawsze funkcjonują na tych samych zasadach. Aby uniknąć błędów w terminologii, tłumacz podejmujący się przekładu medycznego musi wykazać się najwyższym poziomem precyzji oraz brać pod uwagę wszystkie szczegóły. Problemem w tej specjalistycznej dziedzinie bywa także interdyscyplinarność oraz ogólne skomplikowanie większości fachowych tekstów. Bardzo często do ukończenia zlecenia niezbędna okazuje się pomoc specjalisty w konkretnej dziedzinie, np. medycynie ogólnej, kardiologii czy bioinżynierii.

Kompleksowa obsługa tłumaczeń

Materiały medyczne i farmaceutyczne zawierają wiele terminów medycznych, które wywodzą się z greki lub łaciny. Ich brzmienie w większości języków bywa dość podobne, jednak często stanowi dodatkowe utrudnienie dla tłumacza. Niektóre określenia mogą mieć zbliżone nazewnictwo, jednak w sensie znaczeniowym całkowicie się różnią. Realizacja każdego tłumaczenia medycznego wymaga przeprowadzenia wielokrotnej analizy oryginalnego materiału źródłowego oraz dokładnej weryfikacji gotowego tekstu. Proces ten pozwala na wyeliminowanie wszelkich nieścisłości, a jednocześnie daje gwarancję przekazania klientowi tłumaczenia o odpowiedniej wartości merytorycznej. Biuro tłumaczeń BTS z Poznania jest w stanie wykonać profesjonalne przekłady medyczne o zróżnicowanym zastosowaniu, z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa oraz odpowiedniej formy każdej publikacji.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych