444444
2703 == 25

Tłumaczenia umów i dokumentów

Tłumaczenia umów i dokumentów w BTS

Tłumaczenia oficjalnych dokumentów należą do najczęściej realizowanych, a przy tym stosunkowo specyficznych translacji. Większość z nich ma formę umów oraz porozumień między stronami, zawierających szereg skomplikowanych zapisów z uwzględnieniem określonych zobowiązań i praw. Tłumaczenia umów wymagają też przekładu wszystkich niezbędnych załączników. Biuro tłumaczeń BTS z Poznania oferuje usługi przekładu umów i dokumentów w wielu różnych językach.

Tłumaczenia umów i dokumentów

W przypadku translacji umów oraz związanych z nimi dokumentów, szczególnie problematyczną kwestią jest brak kompatybilności między systemami prawnymi obcych krajów. Wynikają one z różnic kulturowych między poszczególnymi państwami, a także specyficznej rzeczywistości prawno-ekonomicznej każdego z nich. Ważną rolę w realizacji przekładu odgrywają również kwestie związane ze specjalistyczną terminologią. W zależności od typu tekstu oraz rodzaju docelowego odbiorcy, tłumaczenia dokumentów muszą być dokonywane z zastosowaniem określonych wyborów leksykalnych – np. specyficznych dla konkretnego podmiotu prawnego. Wymogiem sporządzenia dobrego przekładu jest także doskonała znajomość dziedziny, z którą związana jest oryginalna treść. W przypadku tłumaczeń umów oraz innych oficjalnych dokumentów, najczęściej dotyczy to różnych gałęzi prawa i ekonomii.

Specyfika tłumaczeń umów i dokumentów

Tłumaczenia dokumentów i umów na różne języki wymagają doskonałej znajomości fachowego słownictwa, a także umiejętności zastosowania w praktyce specjalistycznej terminologii prawniczej. Konieczne jest również uwzględnienie ściśle określonego kontekstu, bez jakichkolwiek odstępstw od meritum oryginalnej treści. Nawet niepozorne różnice mogą mieć bowiem poważne prawne konsekwencje, dla jednej lub obu stron zobowiązania. Tłumaczenia umów i dokumentów należą do wyjątkowo skomplikowanych zadań translatorskich. Wynika to z konieczności umiejętnej lokalizacji nazw definicji bezpośrednio związanych z językiem źródłowym oraz zawartych w tłumaczonej treści. Trudności sprawiają także nazwy prawdziwych instytucji zagranicznych.

Kompleksowa obsługa tłumaczeń

Zachowanie dużej precyzji tłumaczeń oficjalnych dokumentów ma szczególne znaczenie w przypadku niemal każdego zlecenia. Do najczęściej realizowanych tłumaczeń należą m.in. przekłady umów kredytowych, leasingowych, licencyjnych czy kupna-sprzedaży, a także umów o pracę i o dzieło, darowizn czy różnego rodzaju pośrednictw. Tłumaczenia dokumentów obejmują również wszelkiego typu pełnomocnictwa, oświadczenia, upoważnienia i porozumienia. Wszystkie zlecenia realizowane przez biuro BTS z Poznania wykonywane są zachowaniem najwyższego poziomu dokładności oraz rzetelności. Wykwalifikowani tłumacze szczególny nacisk kładą na indywidualny charakter poszczególnych dokumentów, które poddawane są translacji, dzięki czemu wszystkie zawarte w nich postanowienia tłumaczone są w sposób kompetentny oraz merytoryczny. Mając na uwadze indywidualną specyfikę oficjalnych umów, pracownicy biura są w stanie wykonać każde zlecenie fachowo oraz terminowo.