Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumaczenia specjalistyczne w BTS

Tłumaczenia specjalistyczne są nierozerwalnie związane z fachową wiedzą, dotyczącą konkretnego obszaru tematycznego na poziomie zaawansowanym. Translacje tego typu dotyczą projektów, które wymagają znajomości zagadnień znacząco wykraczających poza zakres ogólny. Biuro tłumaczeń BTS z Poznania oferuje wysokiej jakości tłumaczenia specjalistyczne z najróżniejszych dziedzin, m.in. prawa, nauki, ekonomii, bankowości, informatyki czy finansów

Tłumaczenia specjalistyczne

W realizacji tłumaczeń specjalistycznych, kluczowe znaczenie ma znajomość fachowej terminologii – zarówno w oryginale, jak i języku docelowym. Aby przekład przedstawiał wszystkie ważne informacje w zrozumiały i jasny sposób, w procesie lokalizacji nierzadko konieczne jest uwzględnienie specyficznych aspektów kulturowych obcego kraju. Znaczna część tłumaczeń specjalistycznych wymaga zastosowania odpowiednich narządzi do edycji, co w połączeniu z wymagającą treścią przekładu, stanowi niemałe wyzwanie nawet dla doświadczonego fachowca. W biurze tłumaczeń BTS, translacji branżowych podejmują się jedynie najlepsi w swoich dziedzinach specjaliści, wykształceni kierunkowo, zaznajomieni z odpowiednim słownictwem oraz posiadający wieloletnie doświadczenie. Tylko w ten sposób zadbać można o efektywny przebieg specjalistycznego projektu oraz odpowiednie poprowadzenie jego przekładu.

Specyfika tłumaczeń specjalistycznych

Tłumaczenia specjalistyczne należą do najbardziej wymagających wyzwań translatorskich. Kluczowe znaczenie ma brzmienie przekładu, które nie powinno pozostawiać żadnych wątpliwości co do merytorycznego charakteru jego treści. Realizacja każdej translacji specjalistycznej wymaga uwzględnienia szeregu detali, które nierzadko mają niezwykle istotny wpływ na rzeczowość oraz wiarygodność gotowej publikacji. Nawet jeden błąd lokalizacyjny może zadecydować o nieprawidłowej interpretacji tekstu, co pozostaje nie bez znaczenia przy okazji tłumaczeń materiałów z sektora medycznego, finansowego lub prawnego. Tłumaczenia specjalistyczne to także teksty o dużej zawartości nietypowego słownictwa, fachowego żargonu czy skrótów myślowych typowych dla konkretnych środowisk. Umiejętność przełożenia szczególnych fragmentów treści z zachowaniem wartości merytorycznej to podstawa udanej translacji.

Kompleksowa obsługa tłumaczeń

Język stosowany w dziedzinach specjalistycznych opiera się na bardzo precyzyjnym operowaniu fachowym słownictwem. Jego budowa cechuje się także sporym skomplikowaniem pod względem syntaktycznym, co przekłada się na trudność w tłumaczeniu. Kompetentna i merytoryczna translacja wymaga zatem nie tylko dogłębnej analizy oryginalnej treści, ale również prawidłowego rozpoznania poszczególnych zagadnień oraz odnalezienia dla nich dobrych odpowiedników w języku docelowym. Realizacją przekładów specjalistycznych oferowanych przez biuro tłumaczeń BTS zajmują się wyłącznie najlepiej wykwalifikowani pracownicy, którzy spełniają wszystkie standardy nienagannej staranności w obrębie każdego zlecenia oraz biegle posługują się branżową terminologią.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych